Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 887/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13254 văn bản

1

Quyết định 887/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

887/QD-TTg,Quyết định 887 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới kinh tế tâp thể,Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tâp thể,Thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

2

Quyết định 887/QĐ-TTg năm 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

887/QD-TTg,Quyết định 887 2017,Thủ tướng Chính phủ,Khu neo đậu trú bão tàu cá,Quy hoạch hệ thống cảng cá bến cá,Khu neo đậu tránh trú bão ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

3

Quyết định 887/QĐ-TTg năm 2009 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

887/QD-TTg,Quyết định 887 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Quảng Trị,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Kết quả miễn nhiệm thành viên,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 23/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2009

4

Quyết định 887/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

887/QD-CTN,Quyết định 887 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam với công dân cư trú tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch với 14 công dân đang cư trú tại Nhật Bản,Thôi quốc tịch với công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

5

Quyết định 887/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 221/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

887/QD-BGTVT,Quyết định 887 2021,Bộ Giao thông vận tải,Kế hoạch thực hiện Quyết định 221/QĐ-TTg,Kế hoạch hành động phát triển dịch vụ logistics,Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistics,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

6

Kế hoạch 887/KH-UBND về Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021

887/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Công tác xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh Lai Châu,Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lai Châu,Kế hoạch Xúc tiến đầu tư và du lịch Lai Châu 2021,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

7

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

887/QD-UBND,Quyết định 887 2020,Tỉnh Bắc Giang,Tiêu chuẩn dùng xe ô tô chuyên dùng trong y tế,Định mức dùng xe chuyên dùng trong y tế Bắc Giang,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong y tế Bắc Giang,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

8

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện mức thù lao chi trả kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

887/QD-UBND,Quyết định 887 2020,Tỉnh Bắc Giang,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19 Bắc Giang,Mức thù lao chi trả kinh phí hỗ trợ người dân Bắc Giang,Mức thù lao chi trả hỗ trợ người dân do Covid 19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

9

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

887/QD-UBND,Quyết định 887 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính về môi trường Khánh Hòa,Giải quyết thủ tục hành chính về môi trường Khánh Hòa,Giải quyết thủ tục hành chính về môi trường cấp huyện,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2020

10

Quyết định 887/QĐ-BTNMT năm 2020 về Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

887/QD-BTNMT,Quyết định 887 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn,Thực hiện Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn,Triển khai Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

11

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

887/QD-UBND,Quyết định 887 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Huế,Công bố thủ tục hành chính về Giáo dục nghề nghiệp,Danh mục thủ tục hành chính về Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

12

Quyết định 887/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

887/QD-UBND,Quyết định 887 2020,Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

13

Quyết định 887/QĐ-UBDT năm 2019 về áp dụng Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc

887/QD-UBDT,Quyết định 887 2019,Uỷ ban Dân tộc,Quản lý chất lượng,Tiêu chuẩn quốc gia,Tài liệu ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 887/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

14

Kế hoạch 887/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2020

887/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 887/KH-UBND Lai Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

15

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

887/QD-UBND,Quyết định 887 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 887/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 08

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

16

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

17

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai

887/QD-UBND,Quyết định 887 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 887/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 21 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

18

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 21 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

887/QD-UBND,Quyết định 887 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 887/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

19

Kế hoạch 887/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

887/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 887/KH-UBND Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

20

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

887/QD-UBND,Quyết định 887 2018,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 887/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251