Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8868/TTr- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 94770 văn bản

1

Quyết định 8868/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện chương trình An sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

8868/QD-UBND,Quyết định 8868 2016,Thành phố Đà Nẵng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8868/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

2

Quyết định 502/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

502/QD-BNN-TTr,Quyết định 502 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng,Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 2020,Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

3

Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4249/QD-BNN-TTr,Quyết định 4249 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giáo dục pháp luật,Phòng chống tham nhũng,Tuyên truyền,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

4

Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

181/QD-BNN-TTr,Quyết định 181 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công tác phòng chống tham nhũng,Chương trình phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

5

Quyết định 59/QĐ-TTr năm 2016 Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Điện Biên

59/QD-TTr,Quyết định 59 2016,Tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN THANH TRA TỈNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/QĐ-TTr Điện Biên, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2016

6

Tờ trình 2068/TTr-CHHVN Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS của Cục Hàng hải Việt Nam

2068/TTr-CHHVN,Cục Hàng hải Việt Nam,Dự thảo Thông tư,Định mức kinh tế kỹ thuật,Hao phí lao động,Hệ thống nhận dạng tự động AIS,Giao thông Vận tải,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

7

Kết luận 48/KL-TTr năm 2016 về thanh tra công tác tổ chức cán bộ năm học 2015-2016 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

48/KL-TTr,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH THANH TRA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KL-TTr Quảng Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2016 KẾT

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

8

Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

774/QD-BNN-TTr,Quyết định 774 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống tham nhũng,Chương trình phòng chống tham nhũng,Công tác phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

9

Quyết định 741/QĐ-BNN-TTr năm 2018 về Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

741/QD-BNN-TTr,Quyết định 741 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống tham nhũng,Công tác phòng chống tham nhũng,Chương trình phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

10

Tờ trình 291/TTr-BYT năm 2015 về Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh mục trang thiết bị y tế có kết cấu đơn giản đã qua sử dụng (chất lượng còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới) do các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài viện trợ, giai đoạn 2015-2020 do Bộ Y tế ban hành

291/TTr-BYT,Bộ Y tế,Danh mục trang thiết bị y tế,Thiết bị y tế đã qua sử dụng ,Trang thiết bị y tế,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/TTr-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2015

11

Tờ trình 89/TTr-LĐTBXH năm 2014 về nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015 đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

89/TTr-LDTBXH,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hoán đổi ngày nghỉ,Hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ tết ,Hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

12

Tờ trình 70/TTr-NHNN năm 2014 báo cáo kết quả đàm phán và đề xuất ký kết Hiệp định tài trợ Chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn Ngân hàng Thế giới do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

70/TTr-NHNN,Ngân hàng Nhà nước,Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới ,Vay vốn Ngân hàng Thế giới ,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/TTr

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

13

Quyết định 266/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch Năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

266/QD-BNN-TTr,Quyết định 266 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thanh tra kiểm tra chuyên ngành ,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Phân cấp quản lý vật tư nông nghiệp,Vật tư nông nghiệp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

14

Tờ trình 265/TTr-QLCL năm 2014 gia hạn công nhận tạm thời đối với Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đăng ký xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam theo Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

265/TTr-QLCL,Hàng hóa nguồn gốc thực vật,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 265/TTr

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2014

15

Kết luận thanh tra 191/KL-TTrB năm 2016 công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế thành phố Hải Phòng do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

191/KL-TTrB,Bộ Y tế,An toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm 2016,Quản lý Nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 191/KL-TTrB Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

16

Tờ trình 2340/TTr-TTg năm 2013 tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2340/TTr-TTg,Thủ tướng Chính phủ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2340/TTr-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

17

Tờ trình 5414/TTr-UBND năm 2013 quy định giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

5414/TTr-UBND,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5414/TTr-UBND Bến Tre, ngày 08 tháng 11 năm 2013 TỜ TRÌNH

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

18

Tờ trình 3372/TTr-BNV năm 2013 công nhận xã thuộc vùng an toàn khu của tỉnh Lạng Sơn do Bộ Y tế ban hành

3372/TTr-BNV,Bộ Y tế,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3372/TTr-BNV Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2013

19

Kết luận 101/KL-TTrB thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, trang thiết bị y tế tại Hà Tĩnh do Chánh Thanh tra Bộ Y tế ban hành

101/KL-TTrB,Thanh tra Bộ Y tế,Công tác thanh tra,Sản xuất kinh doanh thực phẩm,Nhập khẩu thực phẩm chức năng ,Trang thiết bị y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

20

Kết luận 103/KL-TTrB năm 2016 thanh tra việc thực hiện quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu tại Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

103/KL-TTrB,Bộ Y tế,An toàn thực phẩm,Kiểm tra an toàn thực phẩm,Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm,Công tác thanh tra,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/KL-TTr

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141