Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 8859/CT-THNVDT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 448 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 43.740 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.206 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8859:2011 về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8859 : 2011 LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ- VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement - Specification for Construction and Acceptance MỤC LỤC 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5712:1993 (ISO 646 : 1983, ISO 2022 : 1986, ISO 8859-1 : 1987 và ISO/IEC 10646-1 : 1992) về Công nghệ thông tin - Bộ mã chuẩn 8 bit kí tự Việt dùng trong trao đổi thông tin do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

646 : 1983, ISO 2022 : 1986, ISO 8859-1 : 1987 và ISO/IEC 10646-1 : 1992. TCVN 5712 - 1993 do Tiểu ban chuẩn hóa mã chữ Việt dùng trong xử lý và trao đổi thông tin biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành theo Quyết định 213/QĐ ngày 12 tháng 05 năm 1993.

Ban hành: 12/05/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9088-1:2011 (ISO/IEC 11160-1:1996) về Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy in – Phần 1: Máy in loại 1 và loại 2

ISO/IEC 6937, ISO 10646, ISO/IEC 8859 1-10, ISO/IEC 10367. 5.4 Tập ký tự Danh sách tập ký tự hoặc tập hợp các ký tự đơn đã có. ISO 10036. 5.5 Hiện diện Chỉ ra gồm những gì. Thường, nghiêng, đậm, đậm-nghiêng.

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9088-2:2011 (ISO/IEC 11160-2:1996) về Công nghệ thông tin – Thiết bị văn phòng – Thông tin tối thiểu cần có trong bảng thông số kỹ thuật – Máy in – Phần 2: Máy in loại 3 và loại 4

fonts, 45 True Type. 5.2. Tập ký tự cơ bản Liệt kê tập ký tự có sẵn (ánh xạ chỉ dẫn ký tự đơn). Roman-8, ISO 8859-1. Nêu rõ nếu đóng gói kèm máy in cát trich hoặc thẻ gắn ngoài chứa tập ký tự. 5.3. Khả năng tùy chọn Liệt kê phông chữ và tập ký tự

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7819:2007 (ISO/IEC 14957 : 1996) về Công nghệ thông tin - Ký pháp định dạng giá trị phần tử dữ liệu

toàn bộ các ký tự cho phép của một tập được quy định. Một trong ký pháp sau đây phải được sử dụng để quy định tập ký tự mà được đề cập tới: sa: toàn bộ các ký tự cho phép từ tập ký tự được quy định bởi IS0 8859-1; sb: toàn bộ các ký tự cho phép từ tập ký tự được quy định bởi IS0 8859-2; sc: toàn bộ các ký tự cho phép từ tập ký

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

7

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-148:1995 về thiết bị CT2/CT2 PLUS - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-148:1995 THIẾT BỊ CT2/CT2 PLUS YÊU CẦU KỸ THUẬT CT2/CT2 PLUS EQUIPMENTS TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tiêu chuẩn trích dẫn 3. Các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt. 4. Yêu cầu kỹ thuật và khai thác thiết bị

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật đối với mã hình QR code 2005

ISO/IEC 8859-1:1998, Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Latin alphabet No.1 (Công nghệ thông tin - Các bộ ký tự đồ họa được mã hóa bai đơn 8-bit - Phần 1: Bảng chữ cái Latinh số 1) ISO/IEC 15415, Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code print quality

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8858:2011 về móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu. TCVN 8862:2011 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính. TCVN 8863:2011 Mặt đường láng nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu. 3 Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6755:2008 (ISO/IEC 15417 : 2007) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch 128

tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều ISO/IEC 646-1991 Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange (Công nghệ thông tin – Bộ ký tự mã hóa ISO 7-bit dành cho trao đổi thông tin) ISO/IEC 8859-1 Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 1: Latin alphabet

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9505:2012 về Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít - Thi công và nghiệm thu

7572-1÷20 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử TCVN 8817 : 2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử TCVN 8859 : 2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ôtô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu TCVN 8864 : 2011 Mặt đường ôtô- Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét TCVN 8865

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-6:2015 (ISO/IEC 7816-6:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 4 : Phần dữ liệu chuyên ngành trong trao đổi

được mã hóa theo ISO/IEC 8859-1[12]. Các ngôn ngữ không phải ký tự Latinh phải được chuyển tự hoặc phiên âm thành chữ cái Latinh sử dụng tiêu chuẩn phù hợp. Trong trường hợp khi mà tên không thể được biểu diễn đầy đủ hoặc yêu cầu bảng chữ cái đặc biệt hoặc việc chuyển tự hay phiên âm không đầy đủ thì sẽ sử dụng khuôn mẫu tên hạn định.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8863 : 2011 về Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 7572-13:2006 Phương pháp xác định hàm lượng hạt thoi dẹt TCVN 7572-17:2006 Phương pháp xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá TCVN 7572-18:2006 Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ TCVN 8859 :2011 Lớp móng cấp

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7981-5:2009 (ISO/TS 17369-5:2005) về Trao đổi siêu dữ liệu và dữ liệu thống kê - Phần 5: Hướng dẫn thực thi các tiêu chuẩn định dạng SDMX

24. Tên là: — Tối đa là 70 ký tự. — Từ tập ký tự ISO 8859-1 (bao gồm ký tự có trọng âm) 25. Mô tả là: — Tối đa là 350 ký tự; — Từ tập ký tự ISO 8859-1 26. Giá trị mã là: — Tối đa là 18 ký tự; — Bất kỳ ký tự từ A đến Z (các chữ hoa trong bảng chữ cái), 0..9 (các số từ 0 đến 9), _(đường gạch dưới từ ngữ), /

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế

kế TCVN 8857 : 2011          Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu. TCVN 8859:2011            Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu. TCVN 8808:2011            Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8655:2010 (ISO/IEC 15438:2006) về Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch PDF 417

for information interchange (Công nghệ thông tin - Bộ kí tự mã hóa ISO 7-bit dành cho trao đổi thông tin) ISO/IEC 8859-1 Information technology - 8-bit single-byte coded graphic character sets - Part 1: Lantin alphabet No. 1 (Công nghệ thông tin - Bộ kí tự đồ họa mã hóa 8 bit đơn - Phần 1: Bảng chữ cái latinh Số 1) ISO/IEC 15415 Information

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7372:2007 (ISO 7372 : 2005) về Trao đổi dữ liệu thương mại - Danh mục các phần tử dữ liệu thương mại

thời gian). ISO/IEC 8859-1:1998 ISO/IEC 8859-2:1999 ISO/IEC 8859-5:1999 ISO/IEC 8859-7:2003 Information processing - 8 bit single-byte coded graphic character sets (Xử lý thông tin - Bộ ký tự đồ họa được mã hóa một byte 8 bit) - Part 1: Latin alphabet No. 1 (Phần 1: Chữ cái Latin số 1)

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status