Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 88/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11788 văn bản

1

Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

88/2009/ND-CP,Nghị định 88 2009,Chính phủ,Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 88/2009/NĐ-CP

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2009

2

Nghị định 88/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

88/2020/ND-CP,Nghị định 88 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động,Hướng dẫn bảo hiểm tai nạn lao động,Hướng dẫn bảo hiểm bệnh nghề nghiệp bắt buộc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

3

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

88/2019/ND-CP,Nghị định 88 2019,Chính phủ,Lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng,Vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2019/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

4

Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

88/2018/ND-CP,Nghị định 88 2018,Chính phủ,Điều chỉnh lương hưu,Trợ cấp hàng tháng,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

5

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

88/2017/ND-CP,Nghị định 88 2017,Chính phủ,Cán bộ công nhân viên chức,Công viên chức ,Phân loại cán bộ công chức viên chức,Tiêu chí đánh giá phân loại ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

6

Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

88/2016/ND-CP,Nghị định 88 2016,Chính phủ,Quỹ hưu trí tự nguyện,Chế độ trợ cấp hưu trí,Hưu trí bổ sung tự nguyện,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2016/NĐ-CP

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

7

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

88/2015/ND-CP,Nghị định 88 2015,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Quản lý lao động,Tiền xử phạt vi phạm lao động,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

8

Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

88/2014/ND-CP,Nghị định 88 2014,Chính phủ,Xếp hạng tín nhiệm quốc gia ,Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

9

Nghị định 88/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

88/2013/ND-CP,Nghị định 88 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

10

Nghị quyết 88/NQ-CP về phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021

88/NQ-CP,Nghị quyết 88 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế,Phiên họp với các địa phương về tình hình kinh tế xã hội,Phiên họp về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 7,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

11

Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

88/2012/ND-CP,Nghị định 88 2012,Chính phủ,Hoạt động thông tin báo chí,Báo chí nước ngoài,Cơ quan đại diện nước ngoài,Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

12

Nghị định 88/2011/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

88/2011/ND-CP,Nghị định 88 2011,Chính phủ,Gia đình hạ sĩ quan,Binh sĩ tại ngũ,Chế độ chính sách,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

13

Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng

88/2010/ND-CP,Nghị định 88 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật Sở hữu trí tuệ,Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi,Bảo hộ quyền đối với giống cây trồng,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 88/2010/NĐ-CP

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

14

Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính

88/2008/ND-CP,Nghị định 88 2008,Chính phủ,Xác định lại giới tính,Nam lưỡng giới giả nữ,Lưỡng giới thật,Giới tính,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 88/2008/NĐ-CP

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2008

15

Nghị định 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

88/2007/ND-CP,Nghị định 88 2007,Chính phủ,Hệ thống thoát nước,Thoát nước đô thị,Hệ thống thoát nước đô thị,Thoát nước khu công nghiệp,Hoạt động thoát nước,Dịch vụ thoát nước,Phí thoát nước,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

16

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh

88/2006/ND-CP,Nghị định 88 2006,Chính phủ,Cơ quan đăng ký kinh doanh,Đăng ký kinh doanh,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh,Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

17

Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

88/2005/ND-CP,Nghị định 88 2005,Chính phủ,Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã,Phát triển hợp tác xã,Khuyến khích phát triển hợp tác xã,Chính sách hỗ trợ hợp tác xã,Chính sách khuyến khích phát triển,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Nghị định 88/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009

88/2004/ND-CP,Nghị định 88 2004,Chính phủ,Tỉnh Bắc Giang,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số lượng đơn vị bầu cử,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 21/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị định 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

88/2003/ND-CP,Nghị định 88 2003,Chính phủ,Quản lý Hội,Hoạt động của Hội,Tổ chức của hội,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 30/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

20

Nghị định 88/2002/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

88/2002/ND-CP,Nghị định 88 2002,Chính phủ,Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm,Văn hóa phẩm xuất nhập khẩu,Không nhằm mục đích kinh doanh,Quản lý xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88/2002/NĐ-CP

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server250