Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 88/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185161 văn bản

1

Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Thanh Vinh thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

88/NQ-CP,Nghị quyết 88 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2013

2

Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2011 về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Chính phủ ban hành

88/NQ-CP,Nghị quyết 88 2011,Chính phủ,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Giải pháp trọng tâm ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

3

Kế hoạch 2648/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP và Kế hoạch 23-KH/TU thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” do tỉnh Lâm Đồng ban hành

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 13/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH SỐ 23-KH/TU NGÀY 23/3/2017 CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW NGÀY 05/01/2017 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

4

Báo cáo 431/BC-UBATGTQG năm 2013 sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 431/BC-UBATGTQG Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013 BÁO CÁO SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG Sau 2 năm triển khai

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

5

Công điện 336/CĐ-UBATGTQG năm 2012 triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết 88/NQ-CP do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện

Quốc gia. Trong 10 tháng đầu năm 2012, dưới sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ và Kế hoạch hành động năm An toàn giao thông 2012. Tình hình

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

6

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2011 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

CHỈ THỊ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ- CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

7

Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

8

Chỉ thị 33/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2011 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

9

Chỉ thị 17/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông kèm theo Nghị quyết 88/NQ-CP do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2011/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

10

Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2011 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông do tỉnh Lạng Sơn ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

11

Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

108/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang, bảo đảm trật tự an toàn giao thông Hải Dương,Giải pháp trọng tâm ,thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ,Đảm bảo trật tự an toàn giao thông,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

12

Thông báo 424/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

tháng 11 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG. Ngày 12 tháng 11 năm 2013, Phó Thủ

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

13

Chỉ thị liên tịch 06/CTLT-BGTVT-LHCCĐ năm 2011 vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn ngành giao thông vận tải gương mẫu thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ Giao thông vận tải - Liên hiệp các Công đoàn ngành giao thông vận tải ban hành

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011 CHỈ THỊ LIÊN TỊCH VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI GƯƠNG MẪU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

14

Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2021

88/NQ-HDND,Nghị quyết 88 2019,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

15

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

88/2019/ND-CP,Nghị định 88 2019,Chính phủ,Lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng,Vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2019/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

16

Nghị quyết 88/NQ-HĐND năm 2018 về phê duyệt tổng số biên chế công chức trong các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2019 do tỉnh Trà Vinh ban hành

88/NQ-HDND,Nghị quyết 88 2018,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

17

Nghị quyết 88/NQ-HĐND chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

88/NQ-HDND,Nghị quyết 88 2018,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

18

Nghị quyết 88/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

88/NQ-HDND,Nghị quyết 88 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

19

Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020

88/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 88 2019,Tỉnh Bình Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 88/2019/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 19 tháng 12

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

20

Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

88/2018/ND-CP,Nghị định 88 2018,Chính phủ,Điều chỉnh lương hưu,Trợ cấp hàng tháng,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117