Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 879/VTLTNN-NVĐP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205 công văn

1

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP về việc hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 879/VTLTNN-NVĐP V/v Hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

2

Công văn 1313/VTLTNN-NVĐP năm 2016 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1313/VTLTNN-NVĐP V/v phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

3

Công văn 1302/VTLTNN-NVĐP năm 2015 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1302/VTLTNN-NVĐP V/v phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

4

Công văn 29/VTLTNN-NVĐP năm 2015 hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2015

5

Công văn 60/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 đối với các tỉnh, thành phố

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

6

Công văn 71/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 71/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

7

Công văn 55/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

8

Công văn 15/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2011 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2011

9

Công văn 75/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 75/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 đối với các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

10

Công văn số 588/VTLTNN-NVĐP về việc hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng cuối năm 2008 đối với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 588/VTLTNN-NVĐP V/v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng cuối năm 2008 đối với Sở Nội vụ các tỉnh,

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

11

Công văn số 131/VTLTNN-NVĐP về việc cung cấp số liệu về kho lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 131/VTLTNN-NVĐP V/v cung cấp số liệu về kho lưu trữ Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

12

Công văn 260/VTLTNN-NVĐP về hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 260/VTLTNN-NVĐP V/v. Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/06/2013

Cập nhật: 20/04/2011

13

Công văn 102/VTLTNN-NVĐP năm 2004 về danh mục mẫu thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ huyện do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

BỘ NỌI VỤ CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/VTLTNNNVĐP V/v ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ huyện.

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

14

Công văn 879/TTg-KTN năm 2016 về thí điểm vận hành 03 tuyến xe buýt không trợ giá sử dụng ô tô điện phục vụ chở khách trong phạm vi hẹp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/TTg-KTN V/v thí Điểm vận hành 03 tuyến xe buýt không trợ giá sử dụng ô tô điện phục vụ chở khách trong phạm vi hẹp trên địa bàn Thành phố Hồ

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

15

Công văn 879/BTP-KHTC năm 2016 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hành chính để sửa chữa, cải tạo bảo trì công trình xây dựng do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879 /BTP-KHTC V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hành chính để sửa chữa, cải tạo bảo trì công trình xây dựng Hà Nội, ngày 24 tháng 3

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

16

Công văn 879/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/BXD-KTXD V/v: về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135. Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm

Ban hành: 23/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

17

Công văn 879/TCT-CS năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Cục thuế thành

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

18

Công văn 862/VTLTNN-TTTH năm 2016 tình hình thực hiện Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 862/VTLTNN-TTTH V/v tình hình thực hiện Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

19

Công văn 879/BGDĐT-CSVCTBTH về điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

20

Công văn 879/QLCL-VP năm 2014 cung cấp thông tin hoàn thiện thông tin hoàn thiện đề cương Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/QLCL-VP V/v cung cấp thông tin hoàn thiện thông tin hoàn thiện đề cương

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status