Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 877/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145856 văn bản

1

Quyết định 877/QĐ-TTg năm 2018 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

877/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 ĐỂ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM 2018 - 2019 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

2

Quyết định 877/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

877/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

3

Quyết định 877/QĐ/TTg năm 1999 bổ sung kinh phí hỗ trợ tỉnh Đồng Nai khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 877/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ BỔ SUNG KINH PHÍ HỖ TRỢ TỈNH ĐỒNG NAI KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 3491/UBT ngày 17 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành: 14/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

4

Quyết định 877/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hoạt động tiền tệ tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

877/QD-NHNN,Quyết định 877 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính về tiền tệ,Thủ tục hành chính về hoạt động tiền tệ,Thủ tục hành chính về tiền tệ tại Bộ phận Một cửa,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

5

Quyết định 877/QĐ-BKHCN về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

877/QD-BKHCN,Quyết định 877 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Người lao động,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

6

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2019 về đặt số hiệu đường bộ đối với tuyến đường huyện trên địa bàn huyện Nho Quan, Gia Viễn và Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

877/QD-UBND,Quyết định 877 2019,Tỉnh Ninh Bình,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

7

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

877/QD-UBND,Quyết định 877 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 23 tháng 4 năm

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

8

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

877/QD-UBND,Quyết định 877 2019,Tỉnh Đắk Lắk,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

9

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

877/QD-UBND,Quyết định 877 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

10

Quyết định 877/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lâm Đồng năm 2018

877/QD-UBND,Quyết định 877 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 11 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 11/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

12

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2017 ban hành tạm thời giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản là kim loại Vàng, Thiếc trên địa bàn tỉnh Hà Giang

877/QD-UBND,Quyết định 877 2017,Tỉnh Hà Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 17 tháng 05

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

13

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Gia Lai

877/QD-UBND,Quyết định 877 2016,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

14

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

877/QD-UBND,Quyết định 877 2016,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 19 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 19/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

15

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

877/QD-UBND,Quyết định 877 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

16

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

877/QD-UBND,Quyết định 877,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Bình Định, ngày 16 tháng 3 năm 2015

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

17

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006-2020”

877/QD-UBND,Quyết định 877 2012,Tỉnh Lai Châu,Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ,Trung tâm thương mại,Siêu thị,Tỉnh Lai Châu,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

18

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

877/QD-UBND,Quyết định 877 2011,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Tỉnh Gia Lai,Giai đoạn 2011- 2020 ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

19

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thuộc đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

877/QD-UBND,Quyết định 877,Tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 12 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 12/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

20

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập

877/QD-UBND,Quyết định 877,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Vũng Tàu,

Ban hành: 06/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49