Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 87/2005/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178653 văn bản

1

Quyết định 87/2005/QĐ-BTC ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 87/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KẾ

Ban hành: 01/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Quyết định 87/QĐ-BTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 87/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

3

Thông tư 87/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Căn cứ Quyết định số .../-CT/CCT ngày .... của Cục Thuế/Chi cục Thuế …. về việc

Ban hành: 27/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

4

Quyết định 87/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

5

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

6

Thông tư 87/2017/TT-BTC về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

7

Quyết định 87/QĐ-HĐTC năm 2018 về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán do Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/QĐ-HĐTC Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ QUY TẮC

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

8

Quyết định 87/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

9

Quyết định 87/2008/QĐ-BTC về quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 87/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2008

10

Quyết định 87/2005/QĐ-BNN về Quy trình kiểm soát giết mổ động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2005/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM

Ban hành: 26/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 87/2005/QĐ-UBND quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 87/2005/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 21 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: QUY ĐỊNH GIÁ

Ban hành: 21/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

12

Quyết định 87/2005/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 94/2004/-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2005/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 16 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CỤM TỪ HỖ TRỢ VÀO

Ban hành: 16/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

13

Quyết định 87/2005/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Tư pháp Hà Tĩnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2005/QĐ-UBND Hà tĩnh, ngày 25 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM

Ban hành: 25/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

14

Quyết định 87/2005/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 87/2005/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 24 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN

Ban hành: 24/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2010

15

Quyết định 87/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Khoa học kỹ thuật Công trình hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HỘI KHOA HỌC KỸ

Ban hành: 26/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

16

Quyết định 87/2005/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

UBND TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2005/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ

Ban hành: 20/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

17

Quyết định 87/2005/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hoá -Thông tin tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2005/QĐ-UBND Quảng ngãi, ngày 04 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY

Ban hành: 04/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

19

Quyết định 87/2005/QĐ-UB sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt đề cương thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo phương thức giao trực tiếp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 87/2005/QĐ-UB Bình Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

20

Quyết định 87/2005/QĐ-UB bổ sung chức năng lưu giữ phương tiện thủy vi phạm cho Khu đường sông thuộc Sở Giao thông-Công chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ:87/2005/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG LƯU GIỮ PHƯƠNG TIỆN THỦY VI PHẠM CHO KHU ĐƯỜNG SÔNG

Ban hành: 26/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.156.58