Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 87-NV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22776 văn bản

1

Quyết định 87-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 3 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Nghĩa Lộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

87-NV,Quyết định 87-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Nghĩa Lộ,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-NV Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

2

Thông tư 87-NV/DC năm 1958 ấn định thể thức và hướng dẫn thi hành Nghị định 484-NĐ/LB về việc xét các đơn xin thay đổi họ, tên do Bộ Nội Vụ ban hành

87-NV/DC,Thông tư 87-NV 1959,Bộ Nội vụ,Xét đơn thay đổi họ tên,Đơn thay đổi họ tên,Thay đổi họ tên,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-NV/DC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1958

Ban hành: 26/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

3

Kế hoạch 87/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành

87/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kiểm tra công tác cải cách hành chính Hà Nội,Công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội,Cải cách hành chính thành phố Hà Nội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

4

Kế hoạch 87/KH-UBND triển khai hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

87/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc và Hồ Chí Minh,Liên kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh Sơn La,Hợp tác giữa 8 tỉnh Tây Bắc và Hồ Chí Minh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

5

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

87/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Ứng phó tai nạn hàng không dân dụng tỉnh Hà Tĩnh,Ứng phó thảm họa hàng không dân dụng Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch ứng phó tai nạn hàng không tỉnh Hà Tĩnh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

6

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

87/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính Huế,Thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính,Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

7

Quyết định 87/QĐ-UBND sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 quy định tại Quyết định 474/QĐ-UBND để tính áp dụng cho năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

87/QD-UBND,Quyết định 87 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Quảng Ngãi,Sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất Quảng Ngãi 2020,Hệ số điều chỉnh giá đất tại Quyết định 474/QĐ-UBND,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

8

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần

87/QD-UBND,Quyết định 87 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Tuyên Quang,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban Tuyên Quang,Công bố văn bản hết hiệu lực Hội đồng Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

9

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

87/QD-UBND,Quyết định 87 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu nhân sự Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

10

Hướng dẫn 87/HD-UBND năm 2021 thực hiện quy định hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

87/HD-UBND,Hướng dẫn 87 2021,Tỉnh Cao Bằng,Hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Cao Bằng,Hỗ trợ kinh phí bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

11

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Nam Định ban hành

87/QD-UBND,Quyết định 87 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ khó khăn do Covid-19,Thủ tục hành chính hỗ trợ khó khăn do COVID-19,Thủ tục hành chính Sở Lao động Nam Định,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

12

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

87/QD-UBND,Quyết định 87 2021,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường,Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam,Chương trình quan trắc môi trường 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

13

Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2020 về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang

87/NQ-HDND,Nghị quyết 87 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách,Phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

14

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

87/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Chương trình hành động quốc gia sản xuất Ninh Bình,Chương trình hành động quốc gia tiêu dùng Ninh Bình,Thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng Ninh Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

15

Nghị quyết 87/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

87/NQ-HDND,Nghị quyết 87 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bổ sung công trình dự án cần thu hồi đất Huế,Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Huế,Danh mục bổ sung công trình dự án cần thu hồi đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

16

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Tuyên Quang ban hành

87/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chính sách pháp luật về phòng cháy Tuyên Quang,Thực hiện pháp luật về phòng cháy và chữa cháy,Thực hiện chính sách về phòng cháy và chữa cháy,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

17

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

87/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,Triển khai Thỏa thuận Di cư hợp pháp an toàn Quảng Ninh,Triển khai Thỏa thuận Di cư hợp pháp trật tự Quảng Ninh,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

18

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2020 về tổ chức dạy học đối với cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

87/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Tổ chức dạy học cơ sở giáo dục phổ thông Yên Bái,Tổ chức dạy học trong tình hình Covid-19 Yên Bái,Đảm bảo chất lượng dạy học trong tình hình Covid-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

19

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

87/QD-UBND,Quyết định 87 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 24

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

20

Thông báo 87/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

87/TB-VPCP,Thông báo 87 2020,Văn phòng Chính phủ,Chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư Dự án ,Chủ trương đầu tư xây dựng ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225