Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 87/2001/NĐ-CPvề "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 163107 văn bản

1

Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

87/2019/ND-CP,Nghị định 87 2019,Chính phủ,Luật phòng chống rửa tiền 2012,Phòng chống rửa tiền,Biện pháp phòng chống rửa tiền ,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2019/NĐ

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

2

Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí

87/2018/ND-CP,Nghị định 87 2018,Chính phủ,Kinh doanh khí đốt hóa lỏng,Điều kiện kinh doanh khí,Khí hóa lỏng LPG,Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

3

Nghị định 87/2001/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

87/2001/ND-CP,Nghị định 87 2001,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hôn nhân và Gia đình,Hôn nhân gia đình,Xử phạt hành chính,Vi phạm hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

87/2017/ND-CP,Nghị định 87 2017,Chính phủ,Quy định chức năng,Quy định nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

5

Nghị định 87/2016/NÐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

87/2016/ND-CP,Nghị định 87 2016,Chính phủ,Mũ bảo hiểm,Quy định về mũ bảo hiểm ,Kinh doanh sử dụng mũ bảo hiểm ,Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô,Điều kiện kinh doanh,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

6

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

87/2015/ND-CP,Nghị định 87 2015,Chính phủ,Giám sát đầu tư,Đánh giá hiệu quả hoạt động,Doanh nghiệp,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 10

Ban hành: 06/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

7

Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

87/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU HÚT CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THAM GIA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Khoa

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

8

Nghị định 87/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

87/2013/ND-CP,Nghị định 87 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

9

Nghị định 87/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại

Số: 87/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

10

Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh

87/2011/ND-CP,Nghị định 87 2011,Chính phủ,Luật khám bệnh chữa bệnh,Hướng dẫn luật,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 27/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

11

Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

87/2010/ND-CP,Nghị định 87 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Căn cứ tính thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 87/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 08

Ban hành: 13/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

12

Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức

87/2009/ND-CP,Nghị định 87 2009,Chính phủ,Vận tải đa phương thức,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 87/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2009

13

Nghị định 87/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

87/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TRẤN YÊN ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ban hành: 04/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2008

14

Nghị định 87/2007/NĐ-CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn

87/2007/ND-CP,Nghị định 87 2007,Chính phủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Công ty Cổ phần,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Doanh nghiệp,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 87/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

15

Nghị định 87/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

87/2006/ND-CP,Nghị định 87 2006,Chính phủ,Thanh tra Khoa học Công nghệ,Khoa học Công nghệ,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 87/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

16

Nghị định 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

87/2005/ND-CP,Nghị định 87 2005,Chính phủ,Đăng ký kinh doanh HTX,Hợp tác xã,Đăng ký kinh doanh,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 87/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2005

Ban hành: 11/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Thông tư 87/2001/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn Chương trình, giáo trình các môn học do Bộ Tài chính ban hành

87/2001/TT-BTC,Thông tư 87 2001,Bộ Tài chính,Trung học chuyên nghiệp,Chi xây dựng chương trình khung,Ngành đào tạo Đại học Cao đẳng,Ngành đào tạo THCN,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Quyết định 87/2001/QĐ-UB điều chỉnh dự toán thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 của Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

87/2001/QD-UB,Quyết định 87 2001,Thành phố Hà Nội,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Điều chỉnh dự toán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** 87/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2001

Ban hành: 12/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

19

Quyết định 87/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

87/2001/QD-UB,Quyết định 87 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh kế hoạch,Đào tạo,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY

Ban hành: 01/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

20

Chỉ thị 87/2001/CT-BNN về quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

87/2001/CT-BNN, Chỉ thị 87, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Tài nguyên- Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/2001/CT-BNN Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG

Ban hành: 05/09/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88