Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 858/QD-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 168749 văn bản

121

Quyết định 2409/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2409/QD-BGTVT,Quyết định 2409 2018,Bộ Giao thông vận tải,An toàn giao thông,Bảo đảm an toàn giao thông,Bảo đảm an toàn trong dịp Tết ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

122

Quyết định 2330/QĐ-BGTVT năm 2018 về tổ chức Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải

2330/QD-BGTVT,Quyết định 2330 2018,Bộ Giao thông vận tải,Giải quyết thủ tục hành chính,Quy định giải quyết thủ tục hành chính,Giao thông Vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

123

Quyết định 2272/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2272/QD-BGTVT,Quyết định 2272 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực đường bộ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

124

Quyết định 2227/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2227/QD-BGTVT,Quyết định 2227 2018,Bộ Giao thông vận tải,Cơ sở hạ tầng giao thông ,Phát triển hạ tầng giao thông,Dịch vụ logistics,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

125

Quyết định 2225/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2225/QD-BGTVT,Quyết định 2225 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính,Hoạt động hàng không,Hoạt động vận tải hàng không,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

126

Quyết định 2212/QĐ-BGTVT năm 2018 về phê duyệt bổ sung danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2212/QD-BGTVT,Quyết định 2212 2018,Bộ Giao thông vận tải,Dự án xây dựng,Dự án xây dựng hạ tầng đường bộ ,Dự án xây dựng đường cao tốc ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

127

Quyết định 2200/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2200/QD-BGTVT,Quyết định 2200 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố mở cảng biển ,Hoạt động cảng cạn,Hệ thống cảng cạn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2200/QĐ-BGTVT

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

128

Quyết định 2180/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2180/QD-BGTVT,Quyết định 2180 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính,Hàng hải,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

129

Quyết định 2196/QĐ-BGTVT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2196/QD-BGTVT,Quyết định 2196 2018,Bộ Giao thông vận tải,Trung tâm y tế,Chức năng quyền hạn ,Cơ cấu tổ chức của Trung tâm,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

130

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải

2108/QD-BGTVT,Quyết định 2108 2018,Bộ Giao thông vận tải,Cơ chế một cửa,Thực hiện cơ chế một cửa,Giải quyết thủ tục hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

131

Quyết định 2066/QĐ-BGTVT năm 2018 quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Sand Equivalent Test (Phương pháp xác định hệ số đương lượng cát -ES của đất và cốt liệu). Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ GTVT về việc Ban hành Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

132

Quyết định 2074/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

2074/QD-BGTVT,Quyết định 2074 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố thủ tục hành chính,Đăng kiểm,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

133

Quyết định 2055/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh (Hợp phần 1) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2055/QD-BGTVT,Quyết định 2055 2018,Bộ Giao thông vận tải,Du lịch,Khách du lịch,Vận chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2055/QĐ-BGTVT

Ban hành: 21/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

134

Quyết định 2056/QĐ-BGTVT năm 2018 Kế hoạch hướng dẫn thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố (Hợp phần 2) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2056/QD-BGTVT,Quyết định 2056 2018,Bộ Giao thông vận tải,Du lịch,Vận chuyển hành khách,Dịch vụ vận chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2056/QĐ-BGTVT

Ban hành: 21/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

135

Quyết định 2042/QĐ-BGTVT về phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2042/QD-BGTVT,Quyết định 2042 2018,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn quy chuẩn ,Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ,Xây dựng tiêu chuẩn,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

136

Quyết định 1942/QĐ-BGTVT năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1942/QD-BGTVT,Quyết định 1942 2018,Bộ Giao thông vận tải,Cảng hàng không,Cảng hàng không Việt Nam,Lập quy hoạch chi tiết,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

137

Quyết định 1888/QĐ-BGTVT năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định, liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1888/QD-BGTVT,Quyết định 1888 2018,Bộ Giao thông vận tải,Tuyến vận tải cố định,Tuyến vận tải hành khách cố định,Đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

138

Quyết định 1843/QĐ-BGTVT năm 2018 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

1843/QD-BGTVT,Quyết định 1843 2018,Bộ Giao thông vận tải,Công bố bộ thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

139

Quyết định 1647/QĐ-BGTVT bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải (lần 3) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1647/QD-BGTVT,Quyết định 1647 2018,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Công tác xây dựng văn bản quy phạm ,Chương trình xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

140

Quyết định 1577/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1577/QD-BGTVT,Quyết định 1577 2018,Bộ Giao thông vận tải,Văn bản hết hiệu lực,Văn bản quy phạm hết hiệu lực,Giao thông Vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14