Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 858/QD-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 168745 văn bản

41

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sa Pa giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2108/QD-BGTVT,Quyết định 2108 2019,Bộ Giao thông vận tải,Phê duyệt điều chỉnh,Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch,Cảng hàng không,Xây dựng - Đô thị BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

42

Quyết định 2094/QĐ-BGTVT sửa đổi Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2094/QD-BGTVT,Quyết định 2094 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thi tuyển công chức,Kỳ thi tuyển công chức,Cơ quan đơn vị tham mưu ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

43

Quyết định 2087/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2087/QD-BGTVT,Quyết định 2087 2019,Bộ Giao thông vận tải,Máy móc thiết bị,Trang thiết bị chuyên dùng,Trường Đại học giao thông vận tải,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

44

Quyết định 2030/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2030/QD-BGTVT,Quyết định 2030 2019,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn định mức,Máy móc thiết bị,Giao thông Vận tải,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2030/QĐ-BGTVT

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

45

Quyết định 2000/QĐ-BGTVT năm 2019 về Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải

2000/QD-BGTVT,Quyết định 2000 2019,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2000/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

46

Quyết định 2001/QĐ-BGTVT năm 2019 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết việc nghỉ hằng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương ở Bộ Giao thông vận tải

2001/QD-BGTVT,Quyết định 2001 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nghỉ thai sản ,Chế độ nghỉ hằng năm,Nghỉ ốm đau thai sản ,Lao động - Tiền lương BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2001/QĐ-BGTVT

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

47

Quyết định 1877/QĐ-BGTVT năm 2019 về kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề 14) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1877/QD-BGTVT,Quyết định 1877 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hệ thống quy phạm pháp luật ,Hàng không dân dụng,Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

48

Quyết định 1871/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

1871/QD-BGTVT,Quyết định 1871 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực hàng hải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

49

Quyết định 1836/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

1836/QD-BGTVT,Quyết định 1836 2019,Bộ Giao thông vận tải,Đường thủy nội địa,Bộ thủ tục hành chính ,Lĩnh vực Đường thủy nội địa ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

50

Quyết định 1807/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1807/QD-BGTVT,Quyết định 1807 2019,Bộ Giao thông vận tải,Công vụ,Thực hiện Đề án,Kế hoạch thực hiện Đề án ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

51

Quyết định 1795/QĐ-BGTVT năm 2019 về sửa đổi nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1795/QD-BGTVT,Quyết định 1795 2019,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi nhiệm vụ,Vụ An toàn giao thông,Vụ Tổ chức cán bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1795/QĐ-BGTVT

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

52

Quyết định 1769/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2020

1769/QD-BGTVT,Quyết định 1769 2019,Bộ Giao thông vận tải,Cơ quan,Xây dựng mới ,Tiêu chuẩn quy chuẩn ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1769/QĐ-BGTVT

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

53

Quyết định 1725/QĐ-BGTVT năm 2019 về điều chỉnh Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1725/QD-BGTVT,Quyết định 1725 2019,Bộ Giao thông vận tải,Vận tải hành khách,Điều chỉnh danh mục ,Tuyến vận tải hành khách cố định,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

54

Quyết định 1617/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

1617/QD-BGTVT,Quyết định 1617 2019,Bộ Giao thông vận tải,Chỉ dẫn thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính ,Đánh giá thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

55

Quyết định 1557/QĐ-BGTVT Kế hoạch năm 2019 về thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1557/QD-BGTVT,Quyết định 1557 2019,Bộ Giao thông vận tải,Bộ phận tham mưu ,Tham mưu các văn bản ,Tham mưu giúp việc ,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1557/QĐ-BGTVT

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

56

Quyết định 1526/QĐ-BGTVT năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1526/QD-BGTVT,Quyết định 1526 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hạng mục công trình,Hạng mục cầu giao thông ,Bổ sung hạng mục dự án,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

57

Quyết định 1417/QĐ-BGTVT năm 2019 về phân công nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ Giao thông vận tải

1417/QD-BGTVT,Quyết định 1417 2019,Bộ Giao thông vận tải,Chấn chỉnh thủ tục hành chính ,Mở rộng thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

58

Quyết định 1416/QĐ-BGTVT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1416/QD-BGTVT,Quyết định 1416 2019,Bộ Giao thông vận tải,Văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản quy phạm hết hiệu lực,Giao thông Vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

59

Quyết định 1363/QĐ-BGTVT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

1363/QD-BGTVT,Quyết định 1363 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực Đường thủy nội địa ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2019

60

Quyết định 1346/QĐ-BGTVT năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tàu huấn luyện phục vụ đào tạo nghề khai thác máy tàu thủy của Trường Cao đẳng Hàng hải I do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1346/QD-BGTVT,Quyết định 1346 2019,Bộ Giao thông vận tải,Khai thác máy tàu thủy,Nghề sửa chữa máy tàu thủy,Sửa chữa máy tàu thủy,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116