Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 858/QD-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 168734 văn bản

21

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển điện lực huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2012-2015 có xét đến năm 2020

858/QD-UBND,Quyết định 858,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy hoạch phát triển điện lực ,Phát triển điện lực,Phát triển điện lực quốc gia,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

22

Quyết định 858/QĐ-BCT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

858/QD-BCT,Quyết định 858 2013,Bộ Công thương,Vụ Pháp chế,Chức năng nhiệm vụ, Vụ Pháp chế Bộ Công thương ,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/QĐ

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

23

Quyết định 858/QĐ-LĐTBXH năm 2012 thành lập Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

858/QD-LDTBXH,Quyết định 858 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thành lập Trường Cao đẳng nghề,Trường Cao đẳng nghề số 5,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

24

Quyết định 858/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

858/QD-CT,Quyết định 858,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Công bố thủ tục hành chính bãi bỏ ,Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng,Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2012

25

Quyết định 858/2014/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

858/2014/QD-UBND,Quyết định 858 2014,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục khi nhà nước giao đất,Chuyển mục đích sử dụng đất,Cho thuê đất,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

26

Quyết định 858/QĐ-BXD năm 2011 công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

858/QD-BXD,Quyết định 858 2011,Bộ Xây dựng,Công nhận cơ sở đào tạo,Bồi dưỡng nghiệp vụ,Giám sát thi công xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 858/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

27

Quyết định 858/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

858/QD-TTg,Quyết định 858 2011,Thủ tướng Chính phủ,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tổng công ty Giấy Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

28

Quyết định 858/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

858/2014/QD-UBND,Quyết định 858 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,Cơ quan hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

29

Quyết định 858/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

858/QD-TTg,Quyết định 858 2010,Thủ tướng Chính phủ,Đề án đổi mới,Công tác tiếp công dân,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 858/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

30

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế bảo đảm tiền vay của quỹ đầu tư phát triển do tỉnh Kiên Giang ban hành

858/QD-UBND,Quyết định 858,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước UBND TỈNH KIÊN GIANG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/QĐ-UBND Rạch Giá,

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

31

Quyết định 858/QĐ-TTg năm 2009 về việc bố trí vốn và chỉ định thầu công trình cụm thông tin cổ động biên giới tại Sa Vĩ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

858/QD-TTg,Quyết định 858 2009,Thủ tướng Chính phủ,Bố trí vốn,Chỉ định thầu,Cụm thông tin cổ động biên giới,Thành phố Móng Cái,Sa Vĩ,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

32

Quyết định 858/QĐ-BTP năm 2009 về phân bổ chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2009 cho thi hành án dân sự địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

858/QD-BTP,Quyết định 858 2009,Bộ Tư pháp,Nhiệm vụ thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự,2009,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 858/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm

Ban hành: 27/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

33

Quyết định 858/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

858/QD-TTg,Quyết định 858 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 858/QĐ

Ban hành: 08/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2008

34

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2008 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

858/QD-UBND,Quyết định 858 2008,Tỉnh Cao Bằng,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 858/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

35

Quyết định 858/QĐ-TTg năm 2007 thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

858/QD-TTg,Quyết định 858 2007,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo nghiên cứu,Cải cách chính sách tiền lương Nhà nước,Cải cách chính sách tiền lương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 858/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 09/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

36

Kế hoạch 858/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 308/-TTg phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” do tỉnh Quảng Bình ban hành

858/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/KH-UBND Quảng Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

37

Kế hoạch 858/KH-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện Quyết định 45/2016/-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Quảng Bình ban hành

858/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/KH-UBND Quảng Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2018 KẾ

Ban hành: 01/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

38

Quyết định 858/2006/QĐ-BTC về việc công bố danh sách tổ chức định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 (Đợt 2/2006) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

858/2006/QD-BTC,Quyết định 858 2006,Bộ Tài chính,Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp,2006,danh sách tổ chức định giá,Doanh nghiệp,Chứng khoán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

39

Quyết định 2968/-UBND năm 2019 về điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định 858/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 858/QĐ-UBND NGÀY 17/4/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

40

Kế hoạch 858/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014

858/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/KH-UBND Bến Tre, ngày 04 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101