Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 85/2009/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62634 công văn

1

Công văn số 85/CP-QHQT ngày 21/01/2003 của Chính phủ về việc hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Aquitaine (Pháp) về quy hoạch du lịch Sapa và trồng cây ăn quả

85/CP-QHQT,Công văn 85 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85/CP-QHQT V/v Hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Vùng Aquitaine(Pháp) về quy hoạch du lịch Sapa và trồng cây ăn quả Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 85/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành

85/TCHQ-TXNK,Công văn 85 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng hàng hóa phục vụ giáo dục,Thuế hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo,Thuế hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

3

Công văn 504/BXD-VLXD năm 2020 về thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

504/BXD-VLXD,Công văn 504 2020,Bộ Xây dựng,Thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP,Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ASEAN,Kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

4

Công văn 2924/TCHQ-GSQL năm 2021 về thông quan hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2924/TCHQ-GSQL,Công văn 2924 2021,Tổng cục Hải quan,Thông quan hàng xuất khẩu theo Nghị định 85/2019/NĐ-CP,Thông quan hàng hóa xuất khẩu,Hướng dẫn Thông quan hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

5

Công văn 85/TCT-QLN năm 2019 về xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ do Tổng cục Thuế ban hành

85/TCT-QLN,Công văn 85 2019,Tổng cục Thuế,Xử lý số tiền thuế,Sử dụng tiền thuế,Thu nợ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/TCT-QLN V/v xử lý thu

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

6

Công văn 85/TCT-QNL năm 2019 về xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ do Tổng cục Thuế ban hành

85/TCT-QNL,Công văn 85,Tổng cục Thuế,Nộp dần tiền thuế nợ,Tổ chức cá nhân ,Hướng dẫn xử lý nợ vay,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/TCT-QLN V/v: xử lý thu

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

7

Công văn 5393/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

5393/BXD-QHKT,Công văn 5393 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc,Hướng dẫn nội dung Nghị định 85/2020/NĐ-CP,Quản lý kiến trúc lập cho các đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

8

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

9

Công văn 85/TTg-CN năm 2018 về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

85/TTg-CN,Công văn 85 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/TTg-CN V/v chủ

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

10

Công văn 1438/TCHQ-GSQL năm 2020 về một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1438/TCHQ-GSQL,Công văn 1438 2020,Tổng cục Hải quan,Một số lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP,Những lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP,Thủ tục hành chính theo cơ chế ASEAN,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

11

Công văn 85/BHXH-GĐB năm 2018 về hướng dẫn nội dung trong thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

85/BHXH-GDB,Công văn 85 2018,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chi phí khám chữa bệnh,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

12

Công văn 85/TCHQ-GSQL năm 2018 về áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động theo quy định tại Quyết định 2722/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

85/TCHQ-GSQL,Công văn 85 2018,Tổng cục Hải quan,Giám sát hải quan,Quản lý kiểm tra giám sát hải quan,Quy trình giám sát hải quan ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

13

Công văn 85/CT-TTHT năm 2017 về chính sách kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hỗ trợ hợp tác do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

85/CT-TTHT,Công văn 85 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai nộp thuế,Kê khai nộp thuế GTGT ,Lập hóa đơn kê khai nộp thuế,Xác định thu nhập chịu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

14

Công văn 85/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

85/BXD-QLN,Công văn 85 2014,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện,Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ,Chính sách hỗ trợ hộ nghèo,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/BXD-QLN V/v hướng dẫn

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

15

Công văn 85/BXD-KTXD năm 2014 về bù giá nhân công, giá ca máy và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

85/BXD-KTXD,Công văn 85,Bộ Xây dựng,Bù giá nhân công,Bảng giá nhân công,Đơn giá nhân công,Công bố giá nhân công xây dựng,Bảng giá ca máy,Bảng giá bồi thường thiệt hại ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

16

Công văn 85/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

85/GSQL-GQ1,Công văn 85 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thực hiện Thông tư,Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản ,Xuất khẩu khoáng sản,Hàng có nguồn gốc nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2017

17

Công văn 3021/BYT-KH-TC năm 2016 về góp ý dự thảo thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 3021/BYT-KH-TC V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của CP. Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; - Các Vụ,

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

18

Công văn 85/GSQL-GQ1 năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư 41/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

85/GSQL-GQ1,Công văn 85 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Danh mục khoáng sản,Danh mục khoáng sản xuất khẩu,Điều kiện xuất khẩu khoáng sản,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

19

Công văn 85/TCHQ-TXNK về thu thuế bổ sung THC do Tổng cục Hải quan ban hành

85/TCHQ-TXNK,Công văn 85 2013,Tổng cục Hải quan,Thu thuế bổ sung THC ,Phí dỡ hàng THC,Phí dỡ hàng ,Công ty Lathuso,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

20

Công văn 85/BXD-QLN trả lời công văn THT-12-121 do Bộ Xây dựng ban hành

85/BXD-QLN,Công văn 85 2012,Bộ Xây dựng,Pháp luật kinh doanh bất động sản ,Hướng dẫn áp dụng pháp luật đầu tư ,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.58.199
server251