Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8360 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 85:2015/BGTVT về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa

QCVN85:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN85:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 85:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA THIẾT BỊ CỨU SINH DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA National Technical Regulation on Inspection and Manufacture of Inland Waterway Ship’s Life Saving Equipment Lời nói đầu

Ban hành: 23/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 85:2014/BTTTT về Chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao

QCVN85:2014/BTTTT,Quy chuẩn QCVN85:2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 85:2014/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP SỐ DVB-C TẠI ĐIỂM KẾT NỐI THUÊ BAO National technical regulation on quality of DVB-C Digital Cable Television Signal at point of subscriber connection

Ban hành: 14/11/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-85:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống thuốc lá vàng sấy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Flue – cured Tobacco Varieties Lời nói đầu QCVN 01-85:2012/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 426:2000 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hấp vải do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-85:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-85:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu cụ thể ,Thiết bị hấp vải,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-85:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-85 : 2005 IEC 60335-2-85 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 85:2002 về sợi bông đơn chải thô - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN85:2002,Tiêu chuẩn ngành 24TCN85:2002,Bộ Công nghiệp,24TCN 85:2002 ,Sợi bông đơn chải thô,Yêu cầu kỹ thuật,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 85:2002 SỢI BÔNG ĐƠN CHẢI THÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT CARDED COTTON YARNS-SPECIFICATIONS 1. Phạm vi áp dụng Tiêu Chuẩn Này Áp dụng cho sợi bông đơn chải thô được sản

Ban hành: 12/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 85:1994 về săm lốp xe thồ - xích lô

64TCN85:1994,Tiêu chuẩn ngành 64TCN85:1994,***,64TCN 85:1994 ,Săm lốp xe thồ - xích lô,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 85:1994 SĂM LỐP XE THỒ, XÍCH LÔ Tiêu chuẩn này áp dụng cho săm lốp xe thồ, xích lô bơm hơi sản xuất từ mành Polyamid. 1. KÝ HIỆU SẢN PHẨM 1.1 Ký hiệu sản phẩm được ghi trên hông lốp, bao

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4653-2:2009 (ISO 2597-2:2008) về Quặng sắt- Xác định tổng hàm lượng sắt- Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

TCVN4653-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4653-2:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG SẮT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHI KHỬ BẰNG TITAN (III) CLORUA Iron ores - Determination of total iron content - Part 2: Titrimetric methods after

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11927:2017 (CAC/GL 85-2014) về Thịt và sản phẩm thịt - Hướng dẫn kiểm soát teania saginata (sán dây) trong thịt trâu bò

TCVN11927:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11927:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11927:2017 CAC/GL 85-2014 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT TEANIA SAGINATA (SÁN DÂY) TRONG THỊT TRÂU BÒ Meat and meat products - Guidelines for the Control of Taenia Saginata in Meat of Domestic Cattle

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

9

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 85:1981 về gạch lát lá dừa

TCXD85:1981,Tiêu chuẩn XDVN TCXD85:1981,***,TCXD 85:1981 ,Gạch lát lá dừa,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 85 : 1981 GẠCH LÁT LÁ DỪA Streaked floor tiles 1 Đại cương 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại gạch lát lá dừa sản xuất từ đất sét có phụ gia hay không có phụ gia, tạo hình bằng phương pháp dẻo và được

Ban hành: Năm 1981

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2101:2016 (ISO 2813:2014) về Sơn và Vecni - Xác định giá trị độ bóng ở 20° 60° và 85°

TCVN2101:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2101:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2101:2016 ISO 2813:2014 SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐỘ BÓNG Ở 20°, 60° VÀ 85° Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20°, 60° and 85° Lời nói đầu TCVN 2101:2016 thay thế cho TCVN 2101:2008.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8092:2009 (ISO 7010:2003) về Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và biển báo an toàn - Biển báo an toàn sử dụng ở nơi làm việc và nơi công cộng

TCVN8092:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8092:2009,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8092:2009 ISO 7010:2003 KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safe signs used in workplaces

Ban hành: 31/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8226:2009 về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000

TCVN8226:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8226:2009,***,Công trình thủy lợi,khảo sát mặt cắt ,Quy phạm đo vẽ mặt cắt bình đồ địa hình,Xây dựng

Ban hành: 21/12/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-12:2009 (IEC 60745-2-12:2008) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN7996-2-12:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-12:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-12: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY ĐẦM RUNG BÊ TÔNG Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-12:

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4503:2009 (ISO 9352: 1995) về Chất dẻo - Xác định độ chịu mài mòn bằng bánh xe mài mòn

TCVN4503:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4503:2009,***,Chất dẻo,Xác định độ chịu mài mòn,Bánh xe mài mòn,TCVN 4503:2009,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TGVN 4503 : 2009 ISO 9352: 1995 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU MÀI MÒN BẰNG BÁNH XE MÀI MÒN Plastics - Determination of resistance to wear by abrasive wheels Lời

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8100:2009 (ISO 14891 : 2002) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng nitơ - Phương pháp thông dụng theo nguyên tắc đốt cháy dumas

TCVN8100:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8100:2009,***,Xác định hàm lượng nitơ ,Sữa và sản phẩm sữa ,Nguyên tắc đốt cháy dumas,TCVN 8100:2009,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8100 : 2009 ISO 14891 : 2002 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ - PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG THEO NGUYÊN TẮC ĐỐT CHÁY DUMAS

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8134:2009 (ISO 937:1978) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng nitơ (Phương pháp chuẩn)

TCVN8134:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8134:2009,***,Xác định hàm lượng nitơ ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 8134:2009,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8134 : 2009 ISO 937:1978 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Meat and meat products - Determination of nitrogen content

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7979:2009 (CODEX STAN 207 - 1999) về Sữa bột và cream bột

TCVN7979:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7979:2009,***,Sữa bột và cream bột,TCVN 7979:2009 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7979 : 2009 CODEX STAN 207 - 1999 SỮA BỘT VÀ CREAM BỘT Milk powders and cream powders Lời nói đầu TCVN 7979 : 2009 thay thế TCVN 5538 : 2002 và TCVN 7404 : 2004; TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8080:2009 về Sữa đặc - Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ

TCVN8080:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8080:2009,***,Xác định độ axit ,Phương pháp chuẩn độ,TCVN 8080:2009 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8080 : 2009 SỮA ĐẶC - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Condensed milk - Determination of titratable acidity Lời nói đầu TCVN 8080 : 2009 và TCVN 8079

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8082:2009 (ISO 6731 : 1989) về Sữa, cream và sữa cô đặc - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TCVN8082:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8082:2009,***,Xác định hàm lượng chất khô tổng số,Sữa,Sữa cô đặc,TCVN 8082:2009 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8082 : 2009 ISO 6731 : 1989 SỮA, CREAM VÀ SỮA CÔ ĐẶC - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk, cream and evaporated milk  -

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8159:2009 (CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991) về Thịt đùi lợn chế biến sẵn

TCVN8159:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8159:2009,***,Thịt đùi lợn chế biến sẵn,TCVN 8159:2009,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8159 : 2009 CODEX STAN 96-1981, Rev.1-1991 THỊT ĐÙI LỢN CHẾ BIẾN SẴN Cooked cured ham Lời nói đầu TCVN 8159 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 96-1981,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61