Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 2804 văn bản

81

Nghị định 46/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

46/2009/ND-CP,Nghị định 46 2009,Chính phủ,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Công nghiệp quốc phòng,Mua sắm hàng quốc phòng,Sản phẩm phục vụ quốc phòng,Dịch vụ phục vụ quốc phòng,Hướng dẫn CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

82

Nghị định 45/2009/NĐ-CP hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh

45/2009/ND-CP,Nghị định 45 2009,Chính phủ,Thuốc gây nghiện,Tiền chất ma túy,Chất ma túy,Thuốc hướng thần,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 45/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

83

Nghị định 47/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

47/2009/ND-CP,Nghị định 47 2009,Chính phủ,Quyền Tác giả,Quyền liên quan,Xử phạt hành chính,Sở hữu trí tuệ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 47/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

84

Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị

42/2009/ND-CP,Nghị định 42 2009,Chính phủ,Phân loại đô thị,Dân số đô thị,Đô thị có tính chất đặc thù,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 42/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

85

Nghị định 43/2009/NĐ-CP sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

43/2009/ND-CP,Nghị định 43 2009,Chính phủ,Dịch vụ cấm kinh doanh,Hàng hóa cấm kinh doanh,Ngành nghề cấm kinh doanh,Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh,Sửa đổi,Bổ sung,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

86

Nghị định 41/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

41/2009/ND-CP,Nghị định 41 2009,Chính phủ,Xử phạt hành chính kinh doanh bảo hiểm,Kinh doanh bảo hiểm,Xử phạt hành chính,Doanh nghiệp,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

87

Nghị định 40/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

40/2009/ND-CP,Nghị định 40 2009,Chính phủ,Lĩnh vực thú y,Xử phạt hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

88

Nghị định 38/2009/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

38/2009/ND-CP,Nghị định 38 2009,Chính phủ,Ưu đãi người có công cách mạng,Mức trợ cấp,Phụ cấp ưu đãi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 38/2009/NĐ-CP

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

89

Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp

39/2009/ND-CP,Nghị định 39 2009,Chính phủ,Vật liệu nổ công nghiệp,Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2009

90

Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

37/2009/ND-CP,Nghị định 37 2009,Chính phủ,Mục tiêu quan trọng,Lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 37/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

91

Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

36/2009/ND-CP,Nghị định 36 2009,Chính phủ,Quản lý sử dụng pháo,Quản lý pháo,Sử dụng pháo,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 36/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

92

Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

35/2009/ND-CP,Nghị định 35 2009,Chính phủ,Thanh tra Tài nguyên Môi trường,Thanh tra Tài nguyên,Thanh tra Môi trường,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

93

Nghị định 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

33/2009/ND-CP,Nghị định 33 2009,Chính phủ,Mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2009,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 06/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

94

Nghị định 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

34/2009/ND-CP,Nghị định 34 2009,Chính phủ,Điều chỉnh lương hưu,Trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

95

Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

31/2009/ND-CP,Nghị định 31 2009,Chính phủ,Quản lý sử dụng con dấu,Quản lý con dấu,Sử dụng con dấu,Bổ sung,Sửa đổi,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 31/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2009

96

Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

30/2009/ND-CP,Nghị định 30 2009,Chính phủ,Kiểm toán độc lập,Tổ chức kiểm toán độc lập,Chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập,Quy chế kiểm toán độc lập,Bổ sung,Sửa đổi,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

97

Nghị định 29/2009/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

29/2009/ND-CP,Nghị định 29 2009,Chính phủ,Mua bán tàu biển,Đăng ký tàu biển,Tàu biển,Doanh nghiệp,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 29/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

98

Nghị định 28/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

28/2009/ND-CP,Nghị định 28 2009,Chính phủ,Dịch vụ internet,Quản lý dịch vụ Internet,Cung cấp dịch vụ Internet,Sử dụng dịch vụ Internet,Thông tin điện tử,Xử phạt hành chính,Thông tin điện tử trên internet,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

99

Nghị định 27/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

27/2009/ND-CP,Nghị định 27 2009,Chính phủ,Số lượng Phó Chủ tịch,Cơ cấu thành viên,Sửa đổi,Ủy ban nhân dân các cấp,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 27/2009/NĐ-CP

Ban hành: 19/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

100

Nghị định 26/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

26/2009/ND-CP,Nghị định 26 2009,Chính phủ,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt,Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109