Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 2804 văn bản

61

Nghị định 66/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2003/NĐ-CP quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

66/2009/ND-CP,Nghị định 66 2009,Chính phủ,Đưa vào trường giáo dưỡng,Biện pháp xử lý hành chính,Xử lý hành chính,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 01/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

62

Nghị định 65/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2003/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

65/2009/ND-CP,Nghị định 65 2009,Chính phủ,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Quân nhân tại ngũ,Tiêu chuẩn quân trang,Sửa đổi,Bổ sung CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 65/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2009

63

Nghị định 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

64/2009/ND-CP,Nghị định 64 2009,Chính phủ,Chính sách cán bộ,Chính sách cán bộ y tế,Vùng đặc biệt khó khăn,Vùng khó khăn,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

64

Nghị định 63/2009/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 30/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

63/2009/ND-CP,Nghị định 63 2009,Chính phủ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bãi bỏ Nghị định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 63/2009/NĐ-CP

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

65

Nghị định 62/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

62/2009/ND-CP,Nghị định 62 2009,Chính phủ,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm y tế,Hướng dẫn,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 62/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

66

Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

61/2009/ND-CP,Nghị định 61 2009,Chính phủ,Thừa phát lại,Thí điểm thừa phát lại,Thí điểm chế định Thừa phát lại,Chế định Thừa phát lại,Văn phòng Thừa phát lại,Tổ chức hoạt động,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2009

67

Nghị định 60/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

60/2009/ND-CP,Nghị định 60 2009,Chính phủ,Lĩnh vực tư pháp,Xử phạt hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

68

Nghị định 85/1998/NĐ-CP về việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

85/1998/ND-CP,Nghị định 85 1998,Chính phủ,Tuyển chọn người lao động Việt Nam,Sử dụng người lao động Việt Nam,Quản lý người lao động Việt Nam,Làm việc cho tổ chức nước ngoài,Sử dụng lao động,Quản lý lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

69

Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại

59/2009/ND-CP,Nghị định 59 2009,Chính phủ,Ngân hàng thương mại,Ngân hàng thương mại Nhà nước,Ngân hàng thương mại Việt Nam,Tài chính ngân hàng thương mại,Ngân hàng thương mại cổ phần,Tổ chức hoạt động,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2009

70

Nghị định 58/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

58/2009/ND-CP,Nghị định 58 2009,Chính phủ,Thủ tục thi hành án dân sự,Thi hành Bộ luật dân sự,Luật Dân sự,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 58/2009/NĐ-CP

Ban hành: 13/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2009

71

Nghị định 57/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 điều 8 Nghị định 12/2007/NĐ-CP về công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân

57/2009/ND-CP,Nghị định 57 2009,Chính phủ,Phục vụ có thời hạn trong Công an,Công dân phục vụ có thời hạn,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 57/2009/NĐ-CP

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2009

72

Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

56/2009/ND-CP,Nghị định 56 2009,Chính phủ,Trợ giúp doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 56/2009/NĐ-CP

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

73

Nghị định 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

55/2009/ND-CP,Nghị định 55 2009,Chính phủ,Bình đẳng giới,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 55/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

74

Nghị định 54/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

54/2009/ND-CP,Nghị định 54 2009,Chính phủ,Đo lường chất lượng hàng hóa,Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Xử phạt vi phạm hành chính,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 05/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

75

Nghị định 53/2009/NĐ-CP về phát hành trái phiếu quốc tế

53/2009/ND-CP,Nghị định 53 2009,Chính phủ,Phát hành trái phiếu quốc tế,Trái phiếu quốc tế,Phát hành trái phiếu,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 53/2009/NĐ-CP

Ban hành: 04/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

76

Nghị định 52/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

52/2009/ND-CP,Nghị định 52 2009,Chính phủ,Luật quản lý tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Sử dụng tài sản nhà nước,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

77

Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Nghị quyết 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

51/2009/ND-CP,Nghị định 51 2009,Chính phủ,Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà,Cá nhân nước ngoài mua nhà,Thí điểm sở hữu nhà,Hướng dẫn,Bất động sản CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

78

Nghị định 50/2009/NĐ-CP bổ sung Điều 12a Nghị định 142/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

50/2009/ND-CP,Nghị định 50 2009,Chính phủ,Bưu chính viễn thông,Tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 50/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2009

79

Nghị định 49/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

49/2009/ND-CP,Nghị định 49 2009,Chính phủ,Chuyển giao công nghệ,Hoạt động chuyển giao công nghệ,Xử phạt vi phạm hành chính,Sở hữu trí tuệ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 21/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

80

Nghị định 48/2009/NĐ-CP về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

48/2009/ND-CP,Nghị định 48 2009,Chính phủ,Bình đẳng giới,Bảo đảm bình đẳng giới,Biện pháp bảo đảm bình đẳng giới,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 48/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173