Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 461-480 trong 2804 văn bản

461

Nghị định 118/2007/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

118/2007/ND-CP,Nghị định 118 2007,Chính phủ,Nông trường Cam Bố Hạ,Giải thể thị trấn nông trường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2007/NĐ-CP

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

462

Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

117/2007/ND-CP,Nghị định 117 2007,Chính phủ,Sản xuất nước sạch,Cung cấp nước sạch,Đơn vị cấp nước,Khách hàng sử dụng nước,Thiết bị đo đếm nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

463

Nghị định 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh

116/2007/ND-CP,Nghị định 116 2007,Chính phủ,Giáo dục quốc phòng an ninh,Giáo dục quốc phòng - an ninh,Giáo dục quốc phòng,Giáo dục CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

464

Nghị định 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

115/2007/ND-CP,Nghị định 115 2007,Chính phủ,Vận tải biển,Kinh doanh dịch vụ vận tải biển,Dịch vụ vận tải biển,Điều kiện kinh doanh vận tải biển,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

465

Nghị định 114/2007/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

114/2007/ND-CP,Nghị định 114 2007,Chính phủ,Chế độ phụ cấp cán bộ,Phụ cấp cán bộ,Cơ sở quản lý người nghiện ma túy,Cơ sở quản lý người bán dâm,Cơ sở quản lý người sau cai nghiện,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

466

Nghị định 113/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đê điều

113/2007/ND-CP,Nghị định 113 2007,Chính phủ,Phân loại đê,Lực lượng quản lý đê điều,Luật đê điều,Hướng dẫn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 113/2007/NĐ-CP

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

467

Nghị định 111/2007/NĐ-CP về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp

111/2007/ND-CP,Nghị định 111 2007,Chính phủ,Quản lý tổng công ty nhà nước,Chuyển đổi tổng công ty nhà nước,Ban kiểm sát Tổng công ty nhà nước,Tổng công ty Nhà nước,Công ty nhà nước độc lập,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

468

Nghị định 110/2007/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước

110/2007/ND-CP,Nghị định 110 2007,Chính phủ,Chính sách lao động dôi dư,Lao động dôi dư,Sắp xếp lao động dôi dư,Sắp xếp công ty nhà nước,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

469

Nghị định 112/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thể dục, thể thao

112/2007/ND-CP,Nghị định 112 2007,Chính phủ,Luật Thể dục Thể thao,Thể dục Thể thao,Thể thao thành tích cao,Thể thao chuyên nghiệp,Huấn luyện viên,Vận động viên,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

470

Nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

109/2007/ND-CP,Nghị định 109 2007,Chính phủ,Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 109/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007 NGHỊ

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

471

Nghị định 108/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

108/2007/ND-CP,Nghị định 108 2007,Chính phủ,Hội chứng suy giảm miễn dịch,Luật Phòng chống nhiễm vi rút,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

472

Nghị định 107/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật cư trú

107/2007/ND-CP,Nghị định 107 2007,Chính phủ,Đăng ký và quản lý thường trú,Đăng ký và quản lý tạm trú,Nơi cư trú,Đăng ký thường trú,Luật cư trú,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

473

Nghị định 106/2007/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ

106/2007/ND-CP,Nghị định 106 2007,Chính phủ,Gia đình hạ sĩ quan,Gia đình binh sĩ,Trợ cấp khó khăn đột xuất,Cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

474

Nghị định 105/2007/NĐ-CP về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

105/2007/ND-CP,Nghị định 105 2007,Chính phủ,Sản phẩm không phải là xuất bản phẩm,Hoạt động in,Giấy phép hoạt động in,In gia công cho nước ngoài,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

475

Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

102/2007/ND-CP,Nghị định 102 2007,Chính phủ,Cán bộ kinh doanh,Công chức kinh doanh,Thời hạn không được kinh doanh,Cán bộ sau khi thôi giữ chức vụ,Cán bộ công chức quản lý,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

476

Nghị định 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

103/2007/ND-CP,Nghị định 103 2007,Chính phủ,Trách nhiệm người đứng đầu,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

477

Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

104/2007/ND-CP,Nghị định 104 2007,Chính phủ,Dịch vụ đòi nợ,Kinh doanh dịch vụ đòi nợ,Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2007/NĐ-CP

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

478

Nghị định 99/2007/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

99/2007/ND-CP,Nghị định 99 2007,Chính phủ,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Tổng mức đầu tư xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 99/2007/NĐ-CP

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

479

Nghị định 101/2007/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển

101/2007/ND-CP,Nghị định 101 2007,Chính phủ,Tài nguyên môi trường biển,Môi trường biển,Quản lý tài nguyên môi trường biển,Khai thác tài nguyên biển,Dữ liệu tài nguyên biển,Quản lý dữ liệu tài nguyên biển,Sử dụng dữ liệu tài nguyên biển,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

480

Nghị định 100/2007/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

100/2007/ND-CP,Nghị định 100 2007,Chính phủ,Thanh tra viên,Cộng tác viên thanh tra,Nhiệm vụ quyền hạn thanh tra viên,Cách chức thanh tra viên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56