Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 59852 công văn

161

Công văn 801/TTg-KTN về danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1513/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Giao

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2011

162

Công văn 5940/TCHQ-PC năm 2018 thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 5940/TCHQ-PC V/v triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Cục Điều tra chống buôn lậu; - Cục Kiểm tra sau thông quan. Ngày 04/9/2018

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

163

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

số 103/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

164

Công văn 1396/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1396/TCHQ-PC,Công văn 1396 2021,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP,Vướng mắc xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan,Hướng dẫn xử phạt hành chính trong hải quan 2021,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

165

Công văn 1983/VPCP-NN năm 2021 về xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1983/VPCP-NN,Công văn 1983 2021,Văn phòng Chính phủ,Ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xem xét Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

166

Công văn 1116/TCHQ-PC năm 2021 về kiến nghị liên quan đến thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1116/TCHQ-PC,Công văn 1116 2021,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan,Kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính trong hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

167

Công văn 302/BXD-KTXD năm 2013 áp dụng giá hợp đồng theo đơn giá cố định trong đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

áp dụng hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trong đấu thầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng thực hiên theo các quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Theo

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

168

Công văn 1327/VPCP-CN năm 2021 về rà soát, sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1327/VPCP-CN,Công văn 1327 2021,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 42/2020/NĐ-CP,Rà soát Nghị định 42/2020/NĐ-CP,Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm,Thương mại,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

169

Công văn 929/TTg-KTN về tiêu chí áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành

số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ, các PTTg; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL; - Lưu: VT, KTN (4). KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải

Ban hành: 03/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2010

170

Công văn 174/UBDT-TCCB về lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

174/UBDT-TCCB,Công văn 174 2021,Uỷ ban Dân tộc,Tinh giản biên chế theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP,Lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021,Dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

171

Công văn 551/BVHTTDL-PC năm 2021 về phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

551/BVHTTDL-PC,Công văn 551 2021,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Nhiệm vụ được giao tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP,Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP,Phân công nhiệm vụ tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

172

Công văn 1184/VPCP-KTTH năm 2021 về tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1184/VPCP-KTTH,Công văn 1184 2021,Văn phòng Chính phủ,Tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp nhà nước,Quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

173

Công văn 362/LĐTBXH-BHXH năm 2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

362/LDTBXH-BHXH,Công văn 362 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định về tuổi nghỉ hưu,Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

174

Công văn 5316/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5316/CTHN-TTHT,Công văn 5316 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,Miễn giảm thuế theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP,Thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Hà Nội,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

175

Công văn 6321/BCT-KHCN năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục hải quan Trả lời công văn số 4064/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Tổng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) về giải đáp một số vướng mắc trong quá triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

176

Công văn 779/TCHQ-PC năm 2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

779/TCHQ-PC,Công văn 779 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

177

Công văn 4130/ATTP-KN năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục an toàn thực phẩm ban hành

4130/ATTP-KN V/v thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp công văn số 4064/TCHQ-GSQL ngày 11/7/2018 của Cơ quan về thực hiện nghị định 15/2018/NĐ-CP, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau: 1. Các trường hợp được miễn KTNN về an toàn thực

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

178

Công văn 4858/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4858/CTHN-TTHT,Công văn 4858 2021,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm,Thuế thu nhập được giảm theo 114/2020/NĐ-CP,Xác định thuế được giảm theo 114/2020/NĐ-CP,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

179

Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 về khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

658/TCHQ-TXNK,Công văn 658 2021,Tổng cục Hải quan,Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu,Khai thuế Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP,Khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

180

Công văn 546/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

546/TCHQ-TXNK,Công văn 546 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019,Xử lý vướng mắc Nghị định 126/2020/NĐ-CP,Trả lời vướng mắc triển khai Luật Quản lý thuế 2019,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228