Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 59852 công văn

61

Công văn 85/BGDĐT-VP về xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra, Văn phòng Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6582/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 9 năm 2011 về việc xây dựng kế

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

62

Công văn 47/ĐC-CP năm 2009 đính chính Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

47/DC-CP,Công văn 47 2009,Chính phủ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 47/ĐC-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

63

Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình do Bộ Xây dựng ban hành

và Phát triển tại thành phố Bắc Ninh kèm theo hồ sơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009: “Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2011

64

Công văn 298/CP-V.I năm 2019 về đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

298/CP-V.I,Công văn 298 2019,Chính phủ,Đính chính,Đính chính Nghị định,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/CP-V.I V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

65

Công văn 85/BXD-KTXD vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

85/BXD-KTXD,Công văn 85 2011,Bộ Xây dựng,Chi phí xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 85/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2011

66

Công văn 2566/BXD-HTKT hướng dẫn Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Bộ Xây dựng nhận được công văn số 824/SKHĐT-KTĐT ngày 28/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số

Ban hành: 17/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

67

Công văn 130/CP-NC năm 2019 về đính chính Nghị định 18/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

định số 18/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ xuất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

68

Công văn 3854/VPCP-KSTT năm 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP và 61/2018/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

69

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

70

Công văn 54/CP-QHQT năm 2019 đính chính Nghị định 132/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

số 132/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

71

Công văn 2743/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Nghị định 53/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2743/TCHQ-TXNK,Công văn 2743 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 53/2021/NĐ-CP,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam,Hiệp định Thương mại tự do Vương quốc Anh và Bắc Ai len,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

72

Công văn 2687/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2687/TCHQ-TXNK,Công văn 2687 2021,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu để gia công xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

73

Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

620/SXD-KHKTTD,Công văn 620,Tỉnh Quảng Ngãi,Áp dụng hệ số nhân công ,Nghị định 97/2009/NĐ-CP,Lao động - Tiền lương UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 620/SXD-KHKTTĐ V/v Áp dụng

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

74

Công văn 1471/BXD-KTXD hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP và Thông tư 04/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1471/BXD-KTXD,Công văn 1471 2010,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1471/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

75

Công văn 85/VPCP-KTN về cấp phép khai thác, chế biến quặng chì-kẽm tại Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

85/VPCP-KTN,Công văn 85 2011,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 85/VPCP-KTN V/v cấp phép khai thác, chế biến quặng chì-kẽm tại Chư Mố, huyện Ia Pa,

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

76

Công văn 2224/TCHQ-PC năm 2021 thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2224/TCHQ-PC,Công văn 2224 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan,Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

77

Công văn 23/CP-NC năm 2019 đính chính Nghị định 168/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

168/2018/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ xuất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định số

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

78

Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2056/BNV-TCBC,Công văn 2056 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

79

Công văn 2057/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2057/BNV-TCBC,Công văn 2057 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

80

Công văn 3188/BHXH-CSXH hướng dẫn bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

hướng dẫn thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức xã theo số 92/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2010 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP) và

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141