Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 59905 công văn

21

Công văn 459/BXD-TTr hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

459/BXD-TTr,Công văn 459 2012,Bộ Xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 459/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

22

Công văn 398/BXD-TTr giải đáp vướng mắc triển khai Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

23/2009/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8862/SXD-TT ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

23

Công văn 3181/BVHTTDL-PC thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP và 75/2010/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

do - Hạnh phúc --------- Số: 3181/BVHTTDL-PC V/v Thực hiện Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010 Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương Chính phủ đã ban hành

Ban hành: 10/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

24

Công văn 25/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời thắc mắc Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

đến Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu không được tham gia thực hiện gói thầu tư vấn Quản lý dự án và gói thầu Giám sát thi công xây

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

25

Công văn 760/BXD-TTr về hướng dẫn áp dụng Nghị định 23/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

760/BXD-TTr,Công văn 760 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 760/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

26

Công văn 104/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 104/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn một số điểm của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110/QPTĐ-KHNV ngày 11/8/2014 của

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

27

Công văn 3069/BTP-PLDSKT thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Nghị định 08/2005/NĐ-CP, Nghị định 02/2006/NĐ-CP, Nghị định 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ Tư pháp ban hành

của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN Để

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

28

Công văn 85/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

85/BXD-QLN,Công văn 85 2014,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện,Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ,Chính sách hỗ trợ hộ nghèo,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/BXD-QLN V/v hướng dẫn

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2014

29

Công văn 1862/BXD-KTXD hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

1862/BXD-KTXD,Công văn 1862 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Hoạt động tư vấn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1862/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

30

Công văn 188/CP-KGVX năm 2021 về đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

188/CP-KGVX,Công văn 188 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định về chế độ cử tuyển đối học sinh dân tộc,Đính chính Nghị định về cử tuyển sinh viên dân tộc thiểu số,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

31

Công văn 85/BXD-KTXD năm 2014 về bù giá nhân công, giá ca máy và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

85/BXD-KTXD,Công văn 85,Bộ Xây dựng,Bù giá nhân công,Bảng giá nhân công,Đơn giá nhân công,Công bố giá nhân công xây dựng,Bảng giá ca máy,Bảng giá bồi thường thiệt hại ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

32

Công văn 294/TTg-ĐMDN thực hiện Nghị định 101/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

định số 101/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; - Các Tập đoàn kinh tế nhà nước. Ngày 05 tháng 11 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

33

Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

1013/TNN-CSPC,Công văn 1013 2021,Cục Quản lý tài nguyên nước,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC -------

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

34

Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1604/BTNMT-TNN,Công văn 1604 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

35

Công văn 85/GSQL-GQ1 năm 2017 thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

85/GSQL-GQ1,Công văn 85 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thực hiện Thông tư,Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản ,Xuất khẩu khoáng sản,Hàng có nguồn gốc nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2017

36

Công văn 8213/UBND-NC năm 2013 tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do thành phố Hà Nội ban hành

36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; - Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã. Thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận tình hình sản xuất,

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2013

37

Công văn 8005/VPCP-KTN năm 2013 thay thế Nghị định 108/2009/NĐ-CP và Quyết định 71/2010/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

8005/VPCP-KTN,Công văn 8005 2013,Văn phòng Chính phủ,đầu tư theo hình thức Hợp đồng ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8005/VPCP-KTN V/v thay thế Nghị định số 108/2009/NĐ-CP

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2013

38

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

29/CP-KTTH,Công văn 29 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm về thuế,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

39

Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Thông tư 24/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/BXD-TTr V/v: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và thông tư số 24/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

40

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL,Công văn 362 2021,Bộ Tư pháp,08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 56/2016/NĐ-CP,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155