Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 59922 công văn

201

Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7415/TCHQ-TXNK,Công văn 7415 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 124/2016/NĐ-CP,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

202

Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KTTH,Công văn 9652 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP,Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

203

Công văn 4918/TCT-CS năm 2020 thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

4918/TCT-CS,Công văn 4918 2020,Tổng cục Thuế,Thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP,Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế,Thực hiện gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

204

Công văn 4868/TCT-CS năm 2020 về nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

4868/TCT-CS,Công văn 4868 2020,Tổng cục Thuế,Nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Nội dung Nghị định quy định hóa đơn,Nội dung Nghị định quy định chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

205

Công văn 5377/BXD-PTĐT năm 2020 hướng dẫn xử lý chuyển tiếp đối với dự án được giao chủ trương trước Nghị định số 11/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

5377/BXD-PTDT,Công văn 5377 2020,Bộ Xây dựng,Xử lý với dự án được giao trước Nghị định 11/2013/NĐ-CP,Xử lý chuyển tiếp với dự án được giao chủ trương,Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

206

Công văn 6763/BTC-KHTC thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ áp dụng chỉ định thầu do Bộ Tài chính ban hành

Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị: Tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2012

207

Công văn 1589/TCLN-KL năm 2020 sử dụng mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

1589/TCLN-KL,Công văn 1589 2020,Tổng cục Lâm nghiệp,Sử dụng mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu,Mẫu bảng kê gỗ nhập khẩu theo 102/2020/NĐ-CP,Mẫu bảng kê gỗ theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

208

Công văn 5283/BXD-KTXD năm 2020 hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

5283/BXD-KTXD,Công văn 5283 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn nội dung thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Thẩm tra tổng mức đầu tư,Áp dụng định mức công tác vận chuyển đất,Đầu tư,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

209

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8879/VPCP-KSTT,Công văn 8879 2020,Văn phòng Chính phủ,Đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP,Chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước,Đẩy mạnh triển khai Thông tư 01/2020/TT-VPCP,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

210

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

211

Công văn 1511/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1511/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tiếp theo công văn số 1267/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

212

Công văn 4949/BXD-VLXD năm 2020 về miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

4949/BXD-VLXD,Công văn 4949 2020,Bộ Xây dựng,Miễn giảm kiểm tra hàng theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP,Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu,Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

213

Công văn 1301/TCHQ-ĐTCBL năm 2018 về thực hiện Nghị định 12/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1301/TCHQ-ĐTCBL V/v triển khai thực hiện Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Ngày 23/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

214

Công văn 1267/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1267/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm (thay thế Nghị định số

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

215

Công văn số 85TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003 do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 13615/CT-THDT ngày 7/12/2004 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 6, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày

Ban hành: 10/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2008

216

Công văn 4324/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

4324/BXD-KTXD,Công văn 4324 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP,Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

217

Công văn 80417/CT-TTHT năm 2020 về chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

80417/CT-TTHT,Công văn 80417 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chi phí lãi vay theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP,Chi phí lãi vay Cục Thuế Hà Nội,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

218

Công văn 5485/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5485/TCHQ-TXNK,Công văn 5485 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu,Áp dụng thuế suất đối với nhóm hàng 211,Thuế suất Biểu thuế xuất khẩu Nghị định 57/2020/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

219

Công văn 310/BTNMT-TCQLĐĐ giải quyết vướng mắc khi thực hiện Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

310/BTNMT-TCQLĐĐ V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 13 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

220

Công văn 6280/VPCP-CN năm 2020 về hướng dẫn trường hợp chuyển tiếp của Nghị định 25/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

6280/VPCP-CN,Công văn 6280 2020,Văn phòng Chính phủ,Hướng dẫn trường hợp một nhà đầu tư trúng sơ tuyển,Trường hợp chuyển tiếp Nghị định 25/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 25/2020/NĐ-CP,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169