Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 59879 công văn

181

Công văn 546/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

546/TCHQ-TXNK,Công văn 546 2021,Tổng cục Hải quan,Xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019,Xử lý vướng mắc Nghị định 126/2020/NĐ-CP,Trả lời vướng mắc triển khai Luật Quản lý thuế 2019,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

182

Công văn 271/TCT-TTKT năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

271/TCT-TTKT,Công văn 271 2021,Tổng cục Thuế,Giới thiệu nội dung Nghị định 132/2020/NĐ-CP,Giới thiệu nội dung mới quản lý thuế,Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

183

Công văn 8705/BKH-QLĐT về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

khóa XII) đã có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/8/2009). Tiếp đó, liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2009) thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP. Theo đó, tại Điều 2 của Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi một số Điều kiện áp dụng chỉ định thầu quy định

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2009

184

Công văn 63/BXD-KTXD hướng dẫn hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

có ý kiến như sau: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Theo đó, hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh được hiểu tương ứng với hình thức hợp đồng theo đơn giá được điều chỉnh nêu trong hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2010

185

Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

43/TCHQ-GSQL,Công văn 43 2021,Tổng cục Hải quan,Giám sát kho theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát bãi theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

186

Công văn 09/TCLN-KL năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

09/TCLN-KL,Công văn 09 2021,Tổng cục Lâm nghiệp,Thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

187

Công văn 5043/BCT-XTTM năm 2018 thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 về việc quy

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

188

Công văn 109321/CTHN-TTHT năm 2020 hướng dẫn về thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

109321/CTHN-TTHT,Công văn 109321 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội,Thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

189

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

190

Công văn 939/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: - Các Sở, Ban, ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân quận, huyện; - Các chủ đầu tư xây dựng công trình; - Các tổ

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

191

Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5582/VKSTC-V15,Công văn 5582 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ đối với hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Chế độ đối với hợp đồng lao động trong cơ quan,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

192

Công văn 5908/BXD-HĐXD năm 2020 thực hiện theo quy định tại Nghị định 113/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

5908/BXD-HDXD,Công văn 5908 2020,Bộ Xây dựng,Thực hiện quy định tại Nghị định 113/2020/NĐ-CP,Công tác thẩm định thiết kế xây dựng,Thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

193

Công văn 7692/TCHQ-TXNK năm 2020 về tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7692/TCHQ-TXNK,Công văn 7692 2020,Tổng cục Hải quan,Tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019,Tập huấn Nghị định 126/2020/NĐ-CP,Tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

194

Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. - Về hồ sơ khai quyết toán: Thực hiện theo quy định tại Điểm 7 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trước đây: Tại Điểm b Khoản 2 mục II Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC-BCA ngày 26/9/2005; Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 206/2014/BTC-BQP ngày 24/12/2014 quy định:

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

195

Công văn 5787/BXD-VLXD năm 2020 về miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

5787/BXD-VLXD,Công văn 5787 2020,Bộ Xây dựng,Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu,Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa theo 74/2018/NĐ-CP,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng hóa vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

196

Công văn 7594/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

7594/TCHQ-PC,Công văn 7594 2020,Tổng cục Hải quan,Xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan,Thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định xử phạt hành chính hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

197

Công văn 4525/CHHVN-VTDVHH năm 2020 về thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

4525/CHHVN-VTDVHH,Công văn 4525 2020,Cục Hàng hải Việt Nam,Thực hiện niêm yết giá theo Nghị định 146/2016/NĐ-CP,Niêm yết giá giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công te nơ,Vận chuyển hàng hóa công te nơ bằng đường biển,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM -------

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

198

Công văn 1497/VPCP-KTN chỉ định thầu Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án nâng cấp đê Tả sông Hồng theo quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

199

Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7415/TCHQ-TXNK,Công văn 7415 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 124/2016/NĐ-CP,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

200

Công văn 9652/VPCP-KTTH năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9652/VPCP-KTTH,Công văn 9652 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP,Lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228