Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 85/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59907 công văn

1

Công văn 5393/BXD-QHKT năm 2020 về hướng dẫn nội dung quy định của Luật Kiến trúc và Nghị định 85/2020/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

5393/BXD-QHKT,Công văn 5393 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn nội dung quy định Luật Kiến trúc,Hướng dẫn nội dung Nghị định 85/2020/NĐ-CP,Quản lý kiến trúc lập cho các đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

2

Công văn 1438/TCHQ-GSQL năm 2020 về một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1438/TCHQ-GSQL,Công văn 1438 2020,Tổng cục Hải quan,Một số lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP,Những lưu ý khi thực hiện Nghị định 85/2019/NĐ-CP,Thủ tục hành chính theo cơ chế ASEAN,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

3

Công văn 3021/BYT-KH-TC năm 2016 về góp ý dự thảo thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 3021/BYT-KH-TC V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của CP. Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; - Các Vụ,

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

4

Công văn số 85/CP-QHQT ngày 21/01/2003 của Chính phủ về việc hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Aquitaine (Pháp) về quy hoạch du lịch Sapa và trồng cây ăn quả

85/CP-QHQT,Công văn 85 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85/CP-QHQT V/v Hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Vùng Aquitaine(Pháp) về quy hoạch du lịch Sapa và trồng cây ăn quả Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

5

Công văn 85/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục do Tổng cục Hải quan ban hành

85/TCHQ-TXNK,Công văn 85 2021,Tổng cục Hải quan,Thuế giá trị gia tăng hàng hóa phục vụ giáo dục,Thuế hàng hóa phục vụ giáo dục đào tạo,Thuế hàng nhập khẩu phục vụ dự án giáo dục,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

6

Công văn 1710/TCHQ-KTTT tham gia ý kiến sửa Nghị định 85/2007/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v tham gia ý kiến sửa NĐ 85/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: Tổng cục Thuế Tiếp theo văn bản tham gia ý kiến ngày 10/3/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; sau khi

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2010

7

Công văn 6902/TCHQ-KTTT nội dung sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

định 85/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Tổng cục Thuế (Ban chính sách) Tiếp theo công văn số 5403/TCHQ-KTTT ngày 10/9/2009 của Tổng cục Hải quan gửi Tổng cục Thuế về những nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1.

Ban hành: 13/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Công văn 5403/TCHQ-KTTT về nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

định 85/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: Tổng cục Thuế (Ban chính sách) Theo kế hoạch xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2009

9

Công văn 85/TCT-QLN năm 2019 về xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ do Tổng cục Thuế ban hành

4374/CT-QLN ngày 8/11/2018 về việc cung cấp tài liệu liên quan đến cưỡng chế thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Điều 49 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

10

Công văn 85/TCT-QNL năm 2019 về xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ do Tổng cục Thuế ban hành

4374/CT-QLN ngày 8/11/2018 về việc cung cấp tài liệu liên quan đến cưỡng chế thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Điều 49 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

11

Công văn 2172/BTC-TCT đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP, 97/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, 97/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: - Các Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Thanh tra Chính phủ;

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

12

Công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP và 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

190/BXD-KTXD,Công văn 190 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 190/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

13

Công văn 85/TTg-CN năm 2018 về chủ trương tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

85/TTg-CN,Công văn 85 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng,Đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/TTg-CN V/v chủ

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

14

Công văn 85/BHXH-GĐB năm 2018 về hướng dẫn nội dung trong thống kê thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

85/BHXH-GDB,Công văn 85 2018,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chi phí khám chữa bệnh,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

15

Công văn 85/TCHQ-GSQL năm 2018 về áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động theo quy định tại Quyết định 2722/QĐ-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

85/TCHQ-GSQL,Công văn 85 2018,Tổng cục Hải quan,Giám sát hải quan,Quản lý kiểm tra giám sát hải quan,Quy trình giám sát hải quan ,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

16

Công văn 1365/BXD-KTXD tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

1365/BXD-KTXD,Công văn 1365 2012,Bộ Xây dựng,Thực hiện Nghị định 48/2010/NĐ-CP , Nghị đinh 112/2009/NĐ-CP ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1365/BXD-KTXD V/v: Tổng kết,

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

17

Công văn 85/CT-TTHT năm 2017 về chính sách kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hỗ trợ hợp tác do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

85/CT-TTHT,Công văn 85 2017,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Kê khai nộp thuế,Kê khai nộp thuế GTGT ,Lập hóa đơn kê khai nộp thuế,Xác định thu nhập chịu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

18

Công văn 7587/VPCP-KTN về Thông tư hướng dẫn Nghị định 108/2009/NĐ-CP và 24/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7587/VPCP-KTN,Công văn 7587 2011,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7587/VPCP-KTN V/v Ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2011

19

Công văn 1670/BCA-V28 năm 2016 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 18/01/2016, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giao Bộ Công

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

20

Công văn 418/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 418/VPCP-KGVX V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Công an; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 18935/BTC-NSNN

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109