Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 844/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1964 tiêu chuẩn

101

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTTTT về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

public postal services 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ bưu chính công ích bao gồm dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ phát hành một số loại báo qua mạng bưu chính công cộng theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5

Ban hành: 12/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6261:1997 (ISO 6730 : 1992 (E)) về sữa - định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật ưa lạnh - kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 6,50c do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

không dùng ngay, trước khi bắt đầu tiến hành thử nghiệm vi sinh, để tránh mọi sự chậm trễ khi rót môi trường, làm tan chảy hoàn toàn môi trường trong nồi cách thủy nóng (6.6) sau đó làm nguội đến 45oC trong nồi cách thủy (6.5). (Xem 8.4.4). Bảo quản môi trường đã chuẩn bị ở chỗ tối với nhiệt độ từ 0oC đến +5oC không quá ba tháng. Chú

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5562:1991 về bia - phương pháp xác định hàm lượng etanola (cồn) do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

khu vực 1 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo Quyết định số 655/ ngày 30 tháng 10 năm 1991. BIA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ETANOLA (CỒN) Beer Method of determination of alcohol 1. Nguyên tắc. Chưng cất một lượng mẫu bia đã cân sẵn

Ban hành: 30/10/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5508:1991 về không khí vùng làm việc vi khí hậu - Giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

ĐẦU TCVN 5508-1991 do Viện Y học Lao động, Bộ Y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 574/ ngày 17 tháng 9 năm 1991. KHÔNG KHÍ VÙNG LÀM VIỆC VI KHÍ HẬU GIÁ TRỊ CHO PHÉP, PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ Air in working zone

Ban hành: 17/09/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10955-3:2017 về Hướng dẫn đo dầu mỏ - Đo hydrocacbon lỏng - Phần 3: Xem xét chung đối với phép đo bằng đồng hồ

quan. 8.4.4  Đồng hồ cần luôn được kiểm chứng sau khi bảo dưỡng mà tác động đến phép đo. Nếu bảo dưỡng làm dịch chuyển các giá trị hệ số đồng hồ thì chu kỳ kiểm chứng thường xuyên cần được lặp lại để thiết lập cơ sở dữ liệu hệ số đồng hồ mới mà hoạt động của đồng hồ có thể được theo dõi. Khi các giá trị ổn định, tần suất kiểm chứng lại

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

107

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 648:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tự nhiên đóng hộp - Yêu cầu kỹ thuật

4882-2001; TCVN 4884-2001; TCVN 6846-2001 4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển 4.1. Bao gói Bao bì vận chuyển: Hòm các tông theo TCVN 3214-79; TCVN 4439- 87 4.2. Ghi nhãn 4.2.1. Theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 610:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô bao tử lạnh đông nhanh

chuyển 4.1. Bao gói Theo TCVN 4439 - 87 - Túi PE chuyên dùng cho thực phẩm không được thủng, rách. - Thùng carton phải sạch sẽ, kích thước và độ bền phù hợp. 4.2. Ghi nhãn Theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12510-1:2018 về Rừng trồng - Rừng phòng hộ ven biển - Phần 1: Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay

17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý rừng phòng hộ. [6] Luật số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội ban hành Luật Lâm nghiệp.

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11806:2017 (EN 12299:2009) về Ứng dụng đường sắt - Độ thoải mái của hành khách - Đo lường và đánh giá

đích của việc điều tra, có thể là tốc độ khai thác hoặc một tốc độ khác. 8.4.4  Dạng hình học tiếp xúc giữa bánh xe - ray Độ thoải mái ở các tình huống đặc biệt có thể bị ảnh hưởng bởi dạng hình học tiếp xúc giữa bánh xe - ray. 8.4.5  Trạng thái phương tiện Độ thoải mái bị ảnh hưởng bởi đặc tính kỹ thuật của phương tiện (khối

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

113

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2008/BTNMT về mã luật khí tượng bề mặt do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN 16: 2008/BTNMT do Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia biên soạn, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 17/2008/-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008. Quy chuẩn này thay thế Tiêu chuẩn ngành 94 TCN 14 – 2006, Mã luật khí tượng bề mặt, ban hành theo Quyết định số 18/2006/-BTNMT ngày 20

Ban hành: 31/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6511:1999 (ISO 8156 : 1987 (E)) về sữa bột và các sản phẩm sữa bột - xác định chỉ số không hòa tan doBộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

máy trộn (6.8), bật cho máy chạy, sau khi máy chạy được đúng 90 giây, tắt máy. Nếu máy trộn dùng động cơ không đồng bộ, có bộ phận điều chỉnh tốc độ và đồng hồ chỉ tốc độ, cho bánh công tác quay ở tốc độ 3600 ± 100 phút -1 trong vòng 5 giây đầu tiên của chu kỳ 90 giây trộn này. 8.4.4. Tháo bình trộn ra khỏi máy trộn (để vài giây cho phần

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7041:2002 về đồ uống pha chế sẵn không cồn - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đồ uống pha chế sẵn không cồn. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại nước khoáng, nước tinh lọc. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7045:2002 về rượu vang - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

vang. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu". TCVN 378 : 1986 Rượu trắng. Phương pháp thử. TCVN 3217 : 1979 Rượu. Phân tích cảm

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7044:2002 về rượu mùi - quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

pha chế từ cồn thực phẩm. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn Quyết định 3742/2001/-BYT: "Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm". Quyết định 178/1999/ - TTg: "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu". TCVN 378 : 1986 Rượu trắng. Phương pháp thử. TCVN 1052 :

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7937-2:2013 (ISO 15630-2:2010) về Thép làm cốt bê tông và bê tông dự ứng lực - Phương pháp thử - Phần 2: Lưới hàn

vào trong báo cáo thử. 8.4.4. Đếm chu kỳ gia tải Số lượng các chu kỳ gia tải sẽ được đếm toàn bộ kể từ chu kỳ gia tải đầy đủ đầu tiên. 8.4.5. Tần số gia tải Tần số của các chu kỳ gia tải phải được giữ ổn định trong suốt phép thử và được giữ nguyên trong một loạt phép thử. Tần số gia tải phải nằm giữa 1 Hz và 200 Hz.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9502:2013 về Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (Giá trị U) - Phương pháp tính

1,829 1,762 1,699 1,640 2,038 x 10-5 2,101 x 10-5 2,164 x 10-5 2,228 x 10-5 1,584 x 10-5 1,634 x 10-5 1,684 x 10-5 1,734 x 10-5 0,519 x 103 SF6* * -10 0 10* 20 6,844 6,602 6,360

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162