Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 844/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188570 văn bản

1

Quyết định 844/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 844/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2016

2

Quyết định 844/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt “Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHUYẾN KHÍCH SÁNG TÁC VÀ CÔNG BỐ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CÓ GIÁ TRỊ CAO VỀ TƯ TƯỞNG VÀ NGHỆ THUẬT, PHẢN ÁNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

3

Quyết định 844/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 844/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày

Ban hành: 11/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

4

Quyết định 844/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/QD-TTg,Quyết định 844 2008,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 844/QĐ-TTg

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

5

Quyết định 844/QĐ-TTg về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Bắc Bộ do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

844/QD-TTg,Quyết định 844 2004,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Vịnh Bắc Bộ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 844/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC KHAI THÁC VÀ

Ban hành: 05/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2007

6

Quyết định 3532/-BVHTTDL năm 2016 về nghiệm thu, công bố tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

10 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NGHIỆM THU, CÔNG BỐ CÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 844/QĐ-TTg NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2016

7

Quyết định 844/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

844/QD-CTN,Quyết định 844 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Danh sách 03 công dân cho Thôi quốc tịch Việt Nam,Cho Thôi quốc tịch Việt Nam 03 công dân đang ở Nhật,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

8

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

844/QD-UBND,Quyết định 844 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính chăn nuôi Sở Nông nghiệp Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính chăn nuôi Sở Nông nghiệp,Danh mục thủ tục hành chính về chăn nuôi Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

9

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2020 về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025

844/QD-UBND,Quyết định 844 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Định mức hỗ trợ công trình đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc,Định mức hỗ trợ công trình đầu tư vào nông nghiệp,Định mức hỗ trợ công trình đầu tư vào nông thôn,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

10

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

844/QD-UBND,Quyết định 844 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

11

Quyết định 844/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025

844/QD-BTC,Quyết định 844 2019,Bộ Tài chính,Nhiệm vụ giải pháp,Giải pháp trọng tâm ,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

12

Quyết định 844/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Nguyễn Trần Thành Trung do Chủ tịch nước ban hành

844/QD-CTN,Quyết định 844 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

13

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực hòa giải thương mại do tỉnh Sơn La ban hành

844/QD-UBND,Quyết định 844 2018,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Sơn La, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

14

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

844/QD-UBND,Quyết định 844 2018,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

15

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã do tỉnh Khánh Hòa ban hành

844/QD-UBND,Quyết định 844 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

16

Quyết định 844/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

844/QD-TCHQ,Quyết định 844 2018,Tỉnh Tây Ninh,Chức năng Chi cục Hải quan,Cơ cấu Chi cục Hải quan điện tử,Tổ chức Chi cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

17

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt giá đất, tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (đợt 1) do tỉnh Bắc Giang ban hành

844/QD-UBND,Quyết định 844 2017,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 27 tháng 11 năm

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

18

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

844/QD-UBND,Quyết định 844 2017,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày

Ban hành: 29/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

19

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2017 giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

844/QD-UBND,Quyết định 844 2017,Tỉnh Ninh Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

20

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

844/QD-UBND,Quyết định 844 2017,Tỉnh Yên Bái,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162