Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 844/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 188425 văn bản

21

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

844/QD-UBND,Quyết định 844,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

22

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh mức giá cước phát hành Báo Hà Nam do tỉnh Hà Nam ban hành

844/QD-UBND,Quyết định 844,Tỉnh Hà Nam,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 15 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

Ban hành: 06/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

24

Quyết định 844/QĐ-BKHĐT năm 2015 về Kế hoạch thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

844/QD-BKHDT,Quyết định 844 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Xã xây dựng nông thôn mới ,Chương trình xây dựng nông thôn mới,Đề án xây dựng nông thôn mới ,Xây dựng đề án giảm nghèo bền vững,Giảm nghèo bền vững,Chương trình giảm nghèo bền vững,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

25

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và kinh phí lập dự án Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

844/QD-UBND,Quyết định 844,Tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch kinh phí dự án,Kinh doanh sản phẩm thuốc lá,mua bán sản phẩm thuốc lá,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

26

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

844/QD-UBND,Quyết định 844,Tỉnh Khánh Hòa,Quy hoạch sử dụng đất,quy hoạch sử dụng đất 2020,Kế hoạch sử dụng đất,kế hoạch sử dụng đất 2011-2015,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

27

Quyết định 844/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

844/QD-BXD,Quyết định 844 2013,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

28

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2013 về danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng do tỉnh Bình Phước ban hành

844/QD-UBND,Quyết định 844 2013,Tỉnh Bình Phước,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

29

Quyết định số 844/QĐ-UBND về Đề án Gắn giáo dục với dạy nghề cho học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

844/QD-UBND,Quyết định 844 2013,Tỉnh Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 844/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 08 tháng 5 năm

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

30

Quyết định 844/QĐ-BVHTTDL năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

844/QD-BVHTTDL,Quyết định 844 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thể dục Thể thao,thủ tục hành chính bộ VHTTDL,Thủ tục hành chính Bộ VHTTDL 2013,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

31

Quyết định 844/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án thị xã Phan Thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 8 tại xã Hàm Tiến, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/1999/QD-TTg,Quyết định 844 1999,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Thị xã Phan Thiết,Thị xã Phan Thiết,Khu dân cư thôn 8,Cơ sở hạ tầng,Xây dựng cơ sở hạ tầng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 844/1999/QĐ-TTg

Ban hành: 04/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

32

Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt kết quả chuyển loại công, viên chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

844/QD-UBND,Quyết định 844 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Chuyển loại công chức viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 844/QĐ

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

33

Quyết định 844/QĐ-UB năm 2004 về quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

844/QD-UB,Quyết định 844,Tỉnh Lào Cai,Giá bán nước sạch,giá bán nước sạch Lào Cai,giá nước Lào Cai,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 844/QĐ

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

34

Nghị quyết 844/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

844/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 844 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Hội đồng nhân dân,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

35

Quyết định 844/2005/QĐ-BKH về việc ủy quyền cho ban quản lý khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

844/2005/QD-BKH,Quyết định 844 2005,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Khu kinh tế Lao Bảo,Khu Lao Bảo,Khu thương mại Lao Bảo,Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư,Chứng nhận ưu đãi đầu tư,Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

36

Kế hoạch 844/KH-UBND năm 2016 về Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2020 Thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg, ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020. Nhằm chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời các hoạt động bảo vệ trẻ em, nhất là

Ban hành: 27/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

37

Thông báo 844/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thuốc nhuộm axit do Tổng cục Hải quan ban hành

844/TB-TCHQ,Thông báo 844,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Thuốc nhuộm axit,Phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

38

Quyết định 844/2006/QĐ-UBND-BN thu hồi Quyết định 561/-CT năm 2002 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Xăng dầu quân đội thuộc Tổng cục hậu cần thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng dầu và Xưởng sửa chữa thiết bị xăng dầu tại huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

844/2006/QD-UBND-BN,Quyết định 844 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Thu hồi giao đất,Công ty Xăng dầu quân đội,Xây dựng Cửa hàng,Xưởng sửa chữa thiết bi Quế Võ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 844/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh,

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2006

39

Quyết định 1587/QĐ-TTg năm 2020 về đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1587/QD-TTg,Quyết định 1587 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2,Đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2,Chẩn đoán SARS-CoV-2 đối với các mẫu xét nghiệm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

40

Quyết định 1579/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1579/QD-TTg,Quyết định 1579 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,Phê duyệt Chương trình Chăm sóc người cao tuổi,Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141