Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 844/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 188425 văn bản

181

Quyết định 784/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

784/QD-TTg,Quyết định 784 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

182

Quyết định 783/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

783/QD-TTg,Quyết định 783 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh An Giang 2021-2030,Quy hoạch An Giang tỉnh thời kỳ 2021 2030,Quy hoạch tỉnh tầm nhìn 2050 An Giang,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

183

Quyết định 781/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg về Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

781/QD-TTg,Quyết định 781 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1048/QĐ-TTg,Chương trình mỗi xã một sản phẩm,Sửa đổi Tiêu chí đánh giá sản phẩm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

184

Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

775/QD-TTg,Quyết định 775 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh,Lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 2030,Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

185

Quyết định 776/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

776/QD-TTg,Quyết định 776 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị,Lập Nhiệm vụ lập Quy hoạch Quảng Trị 2021 2030,Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

186

Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

770/QD-TTg,Quyết định 770 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều lệ hội Luật gia Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam,Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 2024,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

187

Quyết định 774/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

774/QD-TTg,Quyết định 774 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực thanh tra,Danh mục bí mật phòng chống tham nhũng,Danh mục bí mật lĩnh vực khiếu nại,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

188

Quyết định 759/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

759/QD-TTg,Quyết định 759 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ,Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới,Chương trình xây dựng nông thôn mới Bình Định,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

189

Quyết định 758/QĐ-TTg về Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

758/QD-TTg,Quyết định 758 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công tác Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững,Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững 2016 2020,Chương trình Giảm nghèo bền vững 2016 2020,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

190

Quyết định 757/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

757/QD-TTg,Quyết định 757 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng,Xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp,Thực hiện ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

191

Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

749/QD-TTg,Quyết định 749 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình Chuyển đổi số quốc gia,Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia,Chuyển đổi số quốc gia năm 2025,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

192

Quyết định 754/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

754/QD-TTg,Quyết định 754 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách tỉnh Hòa Bình,Đầu tư vốn ngân sách từ nguồn tăng thu Hòa Bình,Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Hòa Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

193

Quyết định 752/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

752/QD-TTg,Quyết định 752 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương,Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương,Tổng điều tra kinh tế Trung ương 2021,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

194

Quyết định 748/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

748/QD-TTg,Quyết định 748 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn,Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 2030,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

195

Quyết định 753/QĐ-TTg năm 2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

753/QD-TTg,Quyết định 753 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW,Công tác người khuyết tật,Tăng cường sự lãnh đạo công tác người khuyết tật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

196

Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

703/QD-TTg,Quyết định 703 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nghiên cứu giống cơ cấu lại ngành nông nghiệp,Chương trình Phát triển nghiên cứu giống,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

197

Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

705/QD-TTg,Quyết định 705 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc Hà Nội,Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc,Quy hoạch đô thị Hòa Lạc tỷ lệ 1/10.000,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

198

Quyết định 700/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

700/QD-TTg,Quyết định 700 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo,Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững,Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

199

Quyết định 701/QĐ-TTg năm 2020 về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

701/QD-TTg,Quyết định 701 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

200

Quyết định 696/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

696/QD-TTg,Quyết định 696 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Kết luận 50-KL/TW phát triển khoa học,Phát triển khoa học trong điều kiện hội nhập quốc tế,Phát triển khoa học trong điều kiện kinh tế thị trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141