Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 84/TTr-SXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10587 công văn

1

Công văn 195/SXD-TTr năm 2015 Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

195/SXD-TTr,Công văn 195 2015,Tỉnh Phú Yên,Trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng,Công tác quản lý trật tự xây dựng ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195/SXD-TTr

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

2

Công văn 2088/SXD-TTr báo cáo kết quả xử lý trường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2088/SXD-TTr,Công văn 2088,Thành phố Hà Nội,Nhà đất siêu mỏng siêu méo,báo cáo kết quả xử lý nhà đất,Xử lý nhà đất,Xử lý nhà đất Hà Nội,Bất động sản UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

3

Công văn 1955/SXD-TTr về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

1955/SXD-TTr,Công văn 1955,Thành phố Hà Nội,Thanh tra ngành Xây dựng,Tổ chức hoạt động,Thanh tra xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

4

Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1952/BGDDT-TTr,Công văn 1952 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Hướng dẫn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thanh tra kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

5

Công văn 3435/BGTVT-TTr năm 2021 về tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

3435/BGTVT-TTr,Công văn 3435 2021,Bộ Giao thông vận tải,Tăng cường biên chế cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải,Tăng cường trang thiết bị Thanh tra Sở Giao thông vận tải,Tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

6

Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1009/BTNMT-TTr,Công văn 1009 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch kiểm tra đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên,Chấp thuận kế hoạch kiểm tra đơn vị Bộ Tài nguyên,Chấp thuận kế hoạch kiểm tra 2021 Bộ Tài nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

7

Công văn 8509/BNN-TTr năm 2020 về triển khai thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8509/BNN-TTr,Công văn 8509 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã,Thanh tra việc chấp hành pháp luật về động vật hoang dã,Thanh tra chấp hành về quản lý động vật hoang dã BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

8

Công văn 5219/BGDĐT-TTr năm 2020 về hoãn tổ chức Hội nghị khu vực phía Nam và thực hiện phòng dịch Covid-19 tại Hội nghị phía Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5219/BGDDT-TTr,Công văn 5219 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học,Hoãn Hội nghị phía Nam để phòng dịch Covid-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

9

Công văn 6750/BTNMT-TTr về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ (lần 2) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6750/BTNMT-TTr,Công văn 6750 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên,Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra Bộ Tài nguyên,Kế hoạch kiểm tra của đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Lần 2,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2020

10

Công văn 5120/BGDĐT-TTr năm 2020 về dự Hội nghị công tác thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5120/BGDDT-TTr,Công văn 5120 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Dự Hội nghị thanh tra cơ sở giáo dục đại học,Thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

11

Công văn 4901/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4901/BGDDT-TTr,Công văn 4901 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ 2021,Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ,Nhiệm vụ thanh tra 2020 2021 đối với cơ sở giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

12

Công văn 4288/LĐTBXH-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4288/LDTBXH-TTr,Công văn 4288 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn công tác thanh tra,Hướng dẫn công tác thanh tra 2021,Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

13

Công văn 10709/BGTVT-TTr năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

10709/BGTVT-TTr,Công văn 10709 2020,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng kế hoạch thanh tra 2021,Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra 2021,Hướng dẫn kế hoạch thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

14

Công văn 3937/BGDĐT-TTr năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3937/BGDDT-TTr,Công văn 3937 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra,Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019 2020,Tổng kết công tác thanh tra năm học 2019 2020,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

15

Công văn 3733/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3733/BGDDT-TTr,Công văn 3733 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác tuyển sinh trình độ đại học Mầm non,Trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non,Tuyển sinh trình độ cao đẳng Mầm non 2020,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

16

Công văn 3530/BGDĐT-TTr năm 2020 về hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3530/BGDDT-TTr,Công văn 3530 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác thanh tra kiểm tra năm học 2020 2021,Bộ Giáo dục hướng dẫn công tác thanh tra 2020 2021,Bộ Giáo dục hướng dẫn công tác kiểm tra 2020 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

17

Công văn 2437/HQHCM-TTr năm 2020 về phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin Chính phủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2437/HQHCM-TTr,Công văn 2437 2020,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí ,Phản ánh trên Hệ thống thông tin Chính phủ,Kiến nghị trên Hệ thống thông tin Chính phủ,Phiếu yêu cầu nghiệp vụ đối với thủ tục hải quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

18

Công văn 2304/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2304/BGDDT-TTr,Công văn 2304 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020,Kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020,Thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

19

Công văn 2114/LĐTBXH-TTr về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2114/LDTBXH-TTr,Công văn 2114 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020,Định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020,Công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 Bộ Lao động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

20

Công văn 369/TTr-THGS năm 2020 về đề cương thanh tra do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

369/TTr-THGS,Công văn 369 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thanh tra phòng chống xâm hại trẻ em Toàn quốc,Thanh tra Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo,Hướng dẫn nghiệp vụ Thanh tra 2020,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13