Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/TTr-SXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 110169 văn bản

1

Tờ trình 922/TTr-SXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản 551/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

922/TTr-SXD,Tỉnh Long An,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 922/TTr-SXD Long An, ngày 12 tháng 06 năm 2013 TỜ

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư 03/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

214/TTr-SXD,Tỉnh Cà Mau,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH CÀ MAU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 214/TTr-SXD Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2008 TỜ TRÌNH

Ban hành: 19/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

3

Báo cáo 9898/BC-SXD-TTr(P3) tiến độ xử lý trường hợp nhà (đất) không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình trên tuyến đường mới mở thuộc địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

9898/BC-SXD-TTr(P3),Thành phố Hà Nội,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9898/BC-SXD-TTr(P3) Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

4

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 84/TTr-SXD ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc đề nghị ban hành

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

5

Thông báo 84/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về định hướng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

84/TB-VPCP,Thông báo 84 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận về định hướng nhiệm vụ của Bộ Khoa học,Kết luận tại cuộc họp định hướng nhiệm vụ Bộ Khoa học,Kết luận Phó Thủ tướng về định hướng nhiệm vụ Bộ Khoa học VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

6

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Kiên Giang ban hành

84/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Thực hiện nội dung giáo dục địa phương Kiên Giang,Nội dung trong giáo dục phổ thông Kiên Giang 2021,Tổ chức thực hiện nội dung Giáo dục địa phương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

7

Quyết định 2386/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V

dựng (tại Tờ trình số 84/TTr-SXD ngày 27/9/2016), kèm theo Báo cáo thẩm định số 281/BC-SXD ngày 27/9/2016 và đề nghị của UBND huyện Sông Hinh (tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 13/9/2016), kèm theo Đề án phân loại đô thị thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận đô thị Hai Riêng, huyện Sông Hinh,

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

8

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

84/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần XVII,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 2020 2025,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

9

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

84/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Phòng chống HIV AIDS tỉnh Sơn La 2021 2025,Kế hoạch phòng chống HIV AIDS tỉnh Sơn La,Phòng chống HIV AIDS tỉnh Sơn La,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

10

Quyết định 84/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

84/QD-UBND,Quyết định 84 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

11

Kế hoạch 84/KH-UBND về phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn năm 2021

84/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng Bắc Kạn 2021,Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

12

Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Tin học thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025

84/QD-UBND,Quyết định 84 2021,Thành phố Cần Thơ,Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội Tin học Cần Thơ,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội Tin học,Điều lệ sửa đổi của Hội Tin học thành phố Cần Thơ,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

13

Quyết định 84/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

84/QD-UBND,Quyết định 84 2021,Tỉnh Lào Cai,Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa ,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

14

Kế hoạch 84/KH-UBND tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

84/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP tỉnh Ninh Bình,Tăng cường lãnh đạo của Đảng phát triển thể dục,Tăng cường lãnh đạo của Đảng phát triển thể thao,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

15

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

84/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia,Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia tỉnh Cà Mau,Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

16

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2020 về Hành động giai đoạn 2020-2025 tỉnh Thái Bình thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

84/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam,Chiến lược Dân số Việt Nam tỉnh Thái Bình,Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

17

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

84/NQ-CP,Nghị quyết 84 2020,Chính phủ,Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất trong bối cảnh Covid-19,Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,Bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong dịch Covid-19,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2020

18

Kế hoạch 84/KH-UBND về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020

84/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kết nối cung cầu hàng hóa lĩnh vực Công Thương,Tổ chức hoạt động liên kết vùng hỗ trợ quảng bá,Kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

19

Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2020 về xây dựng video clip hướng dẫn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020-2021

84/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng video clip hướng dẫn thủ tục hành chính,Hướng dẫn thủ tục hành chính Đồng Tháp,Xây dựng video clip hướng dẫn thủ tục Đồng Tháp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

20

Kế hoạch 84/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

84/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn,Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Sơn La,Trợ giúp người khuyết tật khó khăn tài chính Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13