Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 84/2006/N������-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60187 công văn

1

Công văn 84/HQHCM-GSQL năm 2021 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy chủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/HQHCM-GSQL,Công văn 84 2021,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí ,Nhập khẩu máy chủ Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn nhập khẩu máy chủ Cục Hải quan Hồ Chí Minh,Vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy chủ Hồ Chí Minh,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

2

Công văn 907/TTCP-KHTH năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do Thanh tra Chính phủ ban hành

907/TTCP-KHTH,Công văn 907 2020,Thanh tra Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP,Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh,Thương mại,Thể thao - Y tế THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

3

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

4

Công văn 84/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

84/CT-TTHT,Công văn 84 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Sử dụng hóa đơn điện tử,Hóa đơn điện tử ,Chính sách thuế,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

5

Công văn 84/KCB-QLCL năm 2016 về đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT, 50/2014/TT-BYT với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

84/KCB-QLCL,Công văn 84 2016,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Dịch vụ kỹ thuật y tế ,Giá dịch vụ y tế,Giá thanh toán bảo hiểm y tế,Danh mục dịch vụ kỹ thuật ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

6

Công văn 84/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

84/GSQL-TH,Công văn 84 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc các C/O mẫu E ,Xác minh C/O Mẫu E,Vướng mắc C/O mẫu E,Thắc mắc về C/O mẫu E,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

7

Công văn 84/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập máy móc thiết bị đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

84/GSQL-GQ1,Công văn 84 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Máy móc thiết bị,Nhập khẩu máy móc thiết bị cũ,Nhập khẩu máy móc thiết bị,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

8

Công văn 84/TCT-QLN năm 2015 vướng mắc trong việc nộp tiền thuế nợ đối với doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

84/TCT-QLN,Công văn 84 2015,Tổng cục Thuế, Giải đáp vướng mắc ,Giải quyết vướng mắc,giải đáp vướng mắc thuế,Gia hạn nộp thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

9

Công văn 84/BXD-KTXD năm 2014 về giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

84/BXD-KTXD,Công văn 84 2014,Bộ Xây dựng,Thiết bị thi công xây dựng,Thiết bị thi công xây dựng công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 84/BXD-KTXD V/v: giá ca máy và

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

10

Công văn 84/BGDĐT-KHTC năm 2014 hướng dẫn ghi thu, chi các khoản phí, lệ phí năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

84/BGDDT-KHTC,Công văn 84 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/BGDĐT-KHTC V/v Hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

11

Công văn 84/CT-TTHT năm 2014 đăng ký thông tin tài khoản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/CT-TTHT,Công văn 84,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,cung cấp thông tin tài khoản,Đăng ký thông tin tài khoản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

12

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được công văn số 547/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/5/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

13

Công văn 9505/NHNN-QLNH năm 2015 về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định 99/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 9505/NHNN-QLNH V/v triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Tổ chức tín dụng; - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

14

Công văn 84/BNN-TCCB về nhu cầu đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

84/BNN-TCCB,Công văn 84,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chính sách đào tạo nhân lực ,Đào tạo nhân lực ,Năng lượng nguyên tử,Lĩnh vực năng lượng nguyên tử,Nhân lực lĩnh vực năng lượng nguyên tử ,Đào tạo nhân lực năng lượng nguyên tử ,Lao động - Tiền lương,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

15

Công văn 84/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

84/TCHQ-TXNK,Công văn 84 2013,Tổng cục Hải quan,Chính sách ưu đãi đầu tư,Công ty Sejin Việt Nam ,Nhà máy Hyundai Vinashin ,Miễn thuế nhập khẩu,Ưu đãi thuế,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

16

Công văn 84/BXD-HĐXD hướng dẫn điều chỉnh dự án do Bộ Xây dựng ban hành

84/BXD-HDXD,Công văn 84 2012,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn điều chỉnh dự án ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh DA Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

17

Công văn 84/TTg-KTN tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cát trắng cho nhà máy kính nổi Chu Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

84/TTg-KTN,Công văn 84 2012,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 84/TTg-KTN V/v tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cát trắng cho nhà máy kính nổi Chu Lai.

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

18

Công văn 84/TA-TKTH về thống kê thụ lý vụ án hành chính từ ngày 01/7 đến ngày 15/9/2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

84/TA-TKTH,Công văn 84 2011,Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/TA-TKTH V/v thống kê thụ lý các vụ án hành chính từ ngày 01/7 đến ngày

Ban hành: 19/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

19

Công văn 84/BXD-KTXD về vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

84/BXD-KTXD,Công văn 84 2011,Bộ Xây dựng,Quyết toán hợp đồng xây dựng,Thanh toán hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong thanh toán,

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

20

Công văn 84/GSQL-TH năm 2011 về cấp C/O mẫu D cho hàng nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

84/GSQL-TH,Công văn 84 2011,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Quy chế cấp C/O Mẫu D,Cấp C/O hàng hóa xuất khẩu,Quy định về cấp C/O,Quy trình cấp C/O mẫu D,Thủ tục cấp C/O mẫu D,Cấp C/O doanh nghiệp chế xuất,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104