Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22520 văn bản

1

Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

84/2008/TT-BTC,Thông tư 84 2008,Bộ Tài chính,Luật thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 84/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

2

Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

84/2020/TT-BTC,Thông tư 84 2020,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo định kỳ về tài chính ngân hàng,Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về tài chính,Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

3

Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2019/TT-BTC,Thông tư 84 2019,Bộ Tài chính,Mức chi hỗ trợ,Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán ,Phòng chống mua bán người,Lao động - Tiền lương,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

4

Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2018/TT-BTC,Thông tư 84 2018,Bộ Tài chính,Danh mục nợ công ,Nợ công ,Mẫu biểu báo cáo,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

5

Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

84/2017/TT-BTC,Thông tư 84 2017,Bộ Tài chính,Điều kiện kinh doanh,Kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ,Thủ tục hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2017/TT-BTC

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

6

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2016/TT-BTC,Thông tư 84 2016,Bộ Tài chính,Thu nộp ngân sách nhà nước ,Khoản thu nộp ngân sách nhà nước,Thu nộp ngân sách các khoản thuế,Thu nộp ngân sách khoản thu nội địa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

7

Thông tư 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2015/TT-BTC,Thông tư 84 2015,Bộ Tài chính,Trạm thu phí ,Trạm thu phí Km1807+500 Hồ Chí Minh,Phí sử dụng đường bộ,Thu phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

8

Thông tư 84/2014/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2014/TT-BTC,Thông tư 84 2014,Bộ Tài chính,Xây dựng dự toán Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

9

Thông tư 84/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

84/2012/TT-BTC,Thông tư 84 2012,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2012/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

10

Thông tư 84/2011/TT-BTC hướng dẫn chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

84/2011/TT-BTC,Thông tư 84 2011,Bộ Tài chính,Chính sách tài chính,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 84/2011/TT-BTC

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2011

11

Quyết định 84/2008/QĐ-BTC về việc thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2008/QD-BTC,Quyết định 84 2008,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế xuất khẩu,Sắt thép không hợp kim,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 84/2008/QĐ-BTC

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2008

12

Thông tư 84/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cần Thơ do Bộ Tài chính ban hành

84/2010/TT-BTC,Thông tư 84 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Biểu mức thu phí,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí cầu Cần Thơ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

13

Thông tư 84/2020/TT-BQP quy định về hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

84/2020/TT-BQP,Thông tư 84 2020,Bộ Quốc phòng,Hình thức sinh hoạt của quân nhân dự bị,Nội dung sinh hoạt của quân nhân dự bị,Thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

14

Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 131/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt Agrotain do Bộ Tài chính ban hành

84/2009/TT-BTC,Thông tư 84 2009,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Mặt hàng Agrotain,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 84/2009/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 28/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2009

15

Thông tư 84/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành

84/2007/TT-BTC,Thông tư 84 2007,Bộ Tài chính,Kiểm soát chi,Tự chủ biên chế,Tự chịu trách nhiệm về biên chế,Tự chịu trách nhiệm về tài chính,Kinh phí quản lý hành chính,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

16

Thông tư 84/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2003/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

84/2004/TT-BTC,Thông tư 84 2004,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Luật Thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2004/TT-BTC

Ban hành: 18/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

17

Thông tư 84/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

84/2003/TT-BTC,Thông tư 84 2003,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:84/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày28 tháng08 năm2003

Ban hành: 28/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

18

Thông tư 84/2017/TT-BQP quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

84/2017/TT-BQP,Thông tư 84,Bộ Quốc phòng,Quản lý đề tài khoa học,Quản lý đề tài khoa học cấp Bộ,Quy chế quản lý đề tài khoa học,Đề tài khoa học và công nghệ ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

19

Thông tư 84/2002/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

84/2002/TT-BTC,Thông tư 84 2002,Bộ Tài chính,Khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn,Phát triển ngành nghề nông thôn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2002/TT-BTC

Ban hành: 26/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

20

Thông tư 84/2001/TT-BTC hướng dẫn cấp phát và quyết toán kinh phí năm 2001 đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

84/2001/TT-BTC,Thông tư 84 2001,Bộ Tài chính,Cấp phát kinh phí,Quyết toán kinh phí,Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm,Khoa học Công nghệ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2001/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22