Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 22523 văn bản

101

Thông tư 28/2008/TT-BTC hướng dẫn đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành

28/2008/TT-BTC,Thông tư 28 2008,Bộ Tài chính,Dịch vụ làm thủ tục thuế,Đăng ký hành nghề,Quản lý hoạt động,Thu hồi chứng chỉ hành nghề,Cấp chứng chỉ hành nghề,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2008

102

Thông tư 27/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

27/2008/TT-BTC,Thông tư 27 2008,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Tài chính nhà nước  BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 27/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm

Ban hành: 01/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

103

Thông tư 26/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 154/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ Công trình thủy lợi do Bộ Tài chính ban hành

26/2008/TT-BTC,Thông tư 26 2008,Bộ Tài chính,Pháp lệnh khai thác bảo vệ thủy lợi,Pháp lệnh khai thác công trình thủy lợi,Pháp lệnh bảo vệ công trình thủy lợi,Hướng dẫn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2008

104

Thông tư 24/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

24/2008/TT-BTC,Thông tư 24 2008,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Thanh quyết toán,Kinh phí sự nghiệp kinh tế,Nhiệm vụ quy hoạch,Dự án quy hoạch,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

105

Thông tư 23/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

23/2008/TT-BTC,Thông tư 23 2008,Bộ Tài chính,Chế độ chi tiêu hội nghị,Chế độ chi tiêu,Hội nghị cấp cao,Hợp tác chiến lược kinh tế,Việt Nam,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 23/2008/TT-BTC

Ban hành: 13/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

106

Thông tư 22/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung kèm theo Quyết định 179/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

22/2008/TT-BTC,Thông tư 22 2008,Bộ Tài chính,Quy chế,Tổ chức mua sắm tài sản,Tổ chức mua sắm hàng hóa,Ngân sách Nhà nước,Phương thức tập trung,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 10/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

107

Thông tư 21/2008/TT-BTC hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

21/2008/TT-BTC,Thông tư 21 2008,Bộ Tài chính,Sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt,Giá thuê kết cấu hạ tầng đường sắt,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

108

Thông tư 20/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo do Bộ Tài chính ban hành

20/2008/TT-BTC,Thông tư 20 2008,Bộ Tài chính,Kinh phí bảo đảm hoạt động,Ban Chỉ Đạo,Bộ phận giúp việc,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 19/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

109

Thông tư 18/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An do Bộ Tài chính ban hành

18/2008/TT-BTC,Thông tư 18 2008,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An,Tỉnh Nghệ An,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 18/2008/TT-BTC

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

110

Thông tư 16/2008/TT-BTC hướng dẫn nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành

16/2008/TT-BTC,Thông tư 16 2008,Bộ Tài chính,Nhập khẩu xe gắn máy,Tạm nhập xe gắn máy,Không nhằm mục đích thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/2008/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 13/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2008

111

Thông tư 08/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 108/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

08/2008/TT-BTC,Thông tư 08 2008,Bộ Tài chính,Cơ chế tài chính,Xử lý rác thải sinh hoạt,Xử lý chất thải rắn,Sử dụng vốn ODA,Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức,Bổ sung,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

112

Thông tư 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú do Bộ Tài chính ban hành

07/2008/TT-BTC,Thông tư 07 2008,Bộ Tài chính,Lệ phí đăng ký cư trú,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

113

Thông tư 06/2008/TT-BTC hướng dẫn sử dụng quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của công ty mẹ- tập đoàn dầu khí Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

06/2008/TT-BTC,Thông tư 06 2008,Bộ Tài chính,Sử dụng Quỹ nghiên cứu,Khoa học và đào tạo,Công ty mẹ,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

114

Thông tư 05/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho dự án hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ do Bộ Tài chính ban hành

05/2008/TT-BTC,Thông tư 05 2008,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý vốn vay,Hỗ trợ phát triển đào tạo đại học,Công nghệ thông tin và truyền thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2008

115

Thông tư 02/2008/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm do Bộ Tài chính ban hành

02/2008/TT-BTC,Thông tư 02 2008,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Lập dự toán,Kinh phí ngân sách nhà nước,Công tác điều tra tội phạm,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/2008/TT-BTC

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

116

Thông tư 01/2008/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước trong việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học do Bộ Tài chính ban hành

01/2008/TT-BTC,Thông tư 01 2008,Bộ Tài chính,Kinh phí ngân sách nhà nước,Kế hoạch hành động quốc gia,Đa dạng sinh học,Đến 2010,Định hướng đến 2020,Công ước Đa dạng sinh học,Nghị định thư Cartagena,An toàn sinh học,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

117

Thông tư 84/2011/TT-BNNPTNT quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Số: 84/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2011

118

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND về người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở và thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

84/2008/QD-UBND,Quyết định 84 2008,Tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

119

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND về quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/2008/QD-UBND,Quyết định 84 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh cục bộ,Phê duyệt điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch xây dựng đô thị,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

120

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND quy định thu và sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên bàn tỉnh Đồng Nai

84/2008/QD-UBND,Quyết định 84 2008,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2008/QĐ-UBND Biên Hòa,

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17