Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 22520 văn bản

21

Thông tư 84/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

84/2015/TT-BGTVT,Thông tư 84 2015,Bộ Giao thông vận tải,Sát hạch lái xe cơ giới,Đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2015/TT

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

22

Thông tư 84/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng do Bộ Tài chính ban hành

84/2000/TT-BTC,Thông tư 84 2000,Bộ Tài chính,Y tế dự phòng,Quản lý phí và lệ phí,Sử dụng phí lệ phí,Phí y tế dự phòng,Lệ phí y tế dự phòng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

23

Thông tư 84/1999/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành

84/1999/TT-BTC,Thông tư 84 1999,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước,Xây dựng dự toán Ngân sách,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/1999/TT-BTC

Ban hành: 01/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

24

Thông tư 84/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU HẠN CHẾ TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

25

Thông tư 84/1997/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72A-TC/CT-1993, số 107-TC/TCT-1993 và số 53-TC/TCT-1995 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

84/1997/TT-BTC,Thông tư 84 1997,Bộ Tài chính,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/1997/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1997

Ban hành: 13/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

26

Thông tư 135/2008/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành

135/2008/TT-BTC,Thông tư 135 2008,Bộ Tài chính,Khuyến khích xã hội hóa,Giáo dục,Dạy nghề,Y tế,Văn hóa,Thể thao,Môi trường,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

27

Thông tư 133/2008/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

133/2008/TT-BTC,Thông tư 133 2008,Bộ Tài chính,Suất chi đào tạo,Lưu học sinh nước ngoài,Học tập tại Việt Nam,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 133/2008/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

28

Thông tư 134/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

134/2008/TT-BTC,Thông tư 134 2008,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ thuế của cá nhân nước ngoài,Nghĩa vụ thuế của tổ chức nước ngoài,Nghĩa vụ thuế,Kinh doanh tại Việt Nam,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

29

Thông tư 132/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Bộ Tài chính ban hành

132/2008/TT-BTC,Thông tư 132 2008,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý vốn vay,Chương trình tín dụng chuyên ngành,Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản,Cơ quan JICA,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2009

30

Thông tư 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và Nghị định 124/2008/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

130/2008/TT-BTC,Thông tư 130 2008,Bộ Tài chính,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 130/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

31

Thông tư 131/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

131/2008/TT-BTC,Thông tư 131 2008,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Danh mục hàng hóa,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 131/2008/TT-BTC

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

32

Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 123/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

129/2008/TT-BTC,Thông tư 129 2008,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 129/2008/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 26/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

33

Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

128/2008/TT-BTC,Thông tư 128 2008,Bộ Tài chính,Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước,Thu Ngân sách Nhà nước,Quản lý khoản thu ngân sách,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

34

Thông tư 126/2008/TT-BTC quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

126/2008/TT-BTC,Thông tư 126 2008,Bộ Tài chính,Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự,Chủ xe cơ giới,Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc,Quy tắc bảo hiểm,Biểu phí bảo hiểm,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

35

Thông tư 124/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực do Bộ Tài chính ban hành

124/2008/TT-BTC,Thông tư 124 2008,Bộ Tài chính,Lĩnh vực điện lực,Phí thẩm định,Lệ phí cấp giấy phép,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 124/2008/TT-BTC

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

36

Thông tư 121/2008/TT-BTC hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn do Bộ Tài chính ban hành

121/2008/TT-BTC,Thông tư 121 2008,Bộ Tài chính,Ưu đãi tài chính,Hỗ trợ tài chính,Quản lý chất thải rắn,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 121/2008/TT-BTC

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

37

Thông tư 120/2008/TT-BTC hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

120/2008/TT-BTC,Thông tư 120 2008,Bộ Tài chính,Thanh toán vốn đầu tư,Quyết toán vốn đầu tư,Dự án xây dựng cơ quan đại diện,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số:

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

38

Thông tư 119/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 do Bộ Tài chính ban hành

119/2008/TT-BTC,Thông tư 119 2008,Bộ Tài chính,Quản lý vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Quyết toán vốn đầu tư,Hướng dẫn,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

39

Thông tư 117/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

117/2008/TT-BTC,Thông tư 117 2008,Bộ Tài chính,Quản lý chi phí,Sử dụng chi phí,Chi phí quản lý dự án đầu tư,Sử dụng vốn Ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

40

Thông tư 116/2008/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

116/2008/TT-BTC,Thông tư 116 2008,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa gia công,Thương nhân nước ngoài,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------- Số: 116/2008/TT-BTC

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22