Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 22523 văn bản

201

Thông tư 52/2020/TT-BTC về hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

52/2020/TT-BTC,Thông tư 52 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Thống kê nhà nước hải quan,Hướng dẫn Thống kê hải quan đối với hàng xuất khẩu,Hướng dẫn Thống kê hải quan đối với hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

202

Thông tư 53/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành

53/2020/TT-BTC,Thông tư 53 2020,Bộ Tài chính,Kinh phí giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội,Giáo dục người dưới 18 tuổi miễn trách nhiệm hình sự,Sử dụng kinh phí giáo dục người dưới 18 phạm tội,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

203

Quyết định 84/2004/QĐ-BTC Quy định tạm thời không thu phí sử dụng đường bộ trên quốc lộ 20 tại trạm thu phí Định Quán - km 51+940 (tỉnh Đồng Nai) và trạm thu phí Đức Trọng - km 203+500 (tỉnh Lâm Đồng) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2004/QD-BTC,Quyết định 84 2004,Bộ Tài chính,Quy định tạm thời,Quốc lộ 20,Không thu phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Định Quán,Trạm thu phí Đức Trọng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2004/QĐ-BTC

Ban hành: 15/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

204

Thông tư 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ do Bộ Tài chính ban hành

51/2020/TT-BTC,Thông tư 51 2020,Bộ Tài chính,Quy trình xuất cấp sử dụng hàng dự trữ để cứu trợ,Kinh phí công tác xuất cấp giao nhận để cứu trợ,Quản lý kinh phí đảm bảo xuất cấp để cứu trợ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

205

Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

49/2020/TT-BTC,Thông tư 49 2020,Bộ Tài chính,Mức thu phí trong đăng ký giao dịch bảo đảm,Mức nộp phí trong đăng ký giao dịch bảo đảm,Giảm mức phí trong đăng ký giao dịch bảo đảm,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

206

Thông tư 50/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Tài chính ban hành

50/2020/TT-BTC,Thông tư 50 2020,Bộ Tài chính,Phí thẩm định điều kiện kinh doanh kiểm định vệ sinh,Mức phí thẩm định điều kiện kinh doanh,Phí kiểm định kỹ thuật an toàn lao động,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

207

Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

48/2020/TT-BTC,Thông tư 48 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC,Quy chuẩn quốc gia xuồng cao tốc dự trữ,Quy chuẩn đối với xuồng cao tốc dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

208

Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19) do Bộ Tài chính ban hành

47/2020/TT-BTC,Thông tư 47 2020,Bộ Tài chính,Nộp chứng từ xuất xứ hàng hóa nhập khẩu,Chứng từ xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Covid 19,Chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

209

Thông tư 46/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

46/2020/TT-BTC,Thông tư 46 2020,Bộ Tài chính,Mức thu phí trong lĩnh vực hàng không,Mức thu lệ phí trong lĩnh vực hàng không,Mức thu nộp phí lệ phí lĩnh vực hàng không,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

210

Thông tư 45/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

45/2020/TT-BTC,Thông tư 45 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp lệ phí sở hữu công nghiệp,Mức thu nộp phí đăng ký mã số nước ngoài,Mức thu nộp phí sử dụng mã vạch nước ngoài,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

211

Thông tư 44/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

44/2020/TT-BTC,Thông tư 44 2020,Bộ Tài chính,Phí thẩm định hàng hóa hạn chế kinh doanh,Phí thẩm định hàng hóa kinh doanh có điều kiện,Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

212

Thông tư 43/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

43/2020/TT-BTC,Thông tư 43 2020,Bộ Tài chính,Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh,Mức thu nộp phí thẩm định nội dung tài liệu,Phí thẩm định tài liệu để cấp giấy phép xuất bản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

213

Thông tư 42/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định 46/2020/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài

42/2020/TT-BTC,Thông tư 42 2020,Bộ Tài chính,Chỉ tiêu thông tin thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa,Mẫu chứng từ thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa,Quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN,Xuất nhập khẩu,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2020

214

Thông tư 41/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

41/2020/TT-BTC,Thông tư 41 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 219/2016/TT-BTC,Sử dụng phí lệ phí lĩnh vực xuất nhập cảnh,Mức thu phí lệ phí lĩnh vực xuất nhập cảnh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

215

Thông tư 40/2020/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

40/2020/TT-BTC,Thông tư 40 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán,Hướng dẫn chế độ báo cáo lĩnh vực kiểm toán độc lập,Hướng dẫn Nghị định 17/2012/NĐ-CP,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

216

Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành

39/2020/TT-BTC,Thông tư 39 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán,Sửa đổi chế độ báo cáo kiểm toán độc lập,Báo cáo trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

217

Kế hoạch 84/KH-UBND tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

84/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP tỉnh Ninh Bình,Tăng cường lãnh đạo của Đảng phát triển thể dục,Tăng cường lãnh đạo của Đảng phát triển thể thao,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

218

Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. 3. Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới. 4. Thông tư số 52/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

219

Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2020/TT-BTC,Thông tư 37 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp phí trong lĩnh vực chứng khoán,Mức thu nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán,Mức thu phí lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

220

Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

33/2020/TT-BTC,Thông tư 33 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng,Mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động ngân hàng,Nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97