Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/2008/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 22523 văn bản

181

Thông tư 72/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

72/2020/TT-BTC,Thông tư 72 2020,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC,Bãi bỏ Thông tư điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế,Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

182

Thông tư 71/2020/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Bộ Tài chính ban hành

71/2020/TT-BTC,Thông tư 71 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách 2021,Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách,Xây dựng kế hoạch tài chính ngân sách 2021 2023,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

183

Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

70/2020/TT-BTC,Thông tư 70 2020,Bộ Tài chính,Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC,Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán,Hỗ trợ tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng Covid 19,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

184

Thông tư 68/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

68/2020/TT-BTC,Thông tư 68 2020,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí chi duy tu bảo dưỡng đê điều,Quản lý kinh phí chi xử lý cấp bách sự cố đê điều,Chi thường xuyên xử lý cấp bách sự cố đê điều,Chi duy tu bảo dưỡng và xử lý sự cố đê điều,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

185

Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

69/2020/TT-BTC,Thông tư 69 2020,Bộ Tài chính,Trình tự thủ tục xử lý nợ Nghị quyết 94/2019/QH14,Hồ sơ xử lý nợ Nghị quyết 94/2019/QH14,Xóa nợ tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

186

Thông tư 84/2005/TT-BNN hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

84/2005/TT-BNN,Thông tư 84 2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổ chức lại chăn nuôi,Phòng chống dịch cúm gia cầm BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2005/TT

Ban hành: 23/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

187

Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

67/2020/TT-BTC,Thông tư 67 2020,Bộ Tài chính,Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ,Quy chế mẫu kiểm toán áp dụng cơ quan nhà nước,Xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

188

Thông tư 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

66/2020/TT-BTC,Thông tư 66 2020,Bộ Tài chính,Mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp,Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ doanh nghiệp,Mẫu kiểm toán làm cơ sở cho doanh nghiệp tham chiếu,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

189

Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

65/2020/TT-BTC,Thông tư 65 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn lệ phí môn bài,Đối tượng hưởng miễn lệ phí môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

190

Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

64/2020/TT-BTC,Thông tư 64 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp phí trong lĩnh vực y tế,Quy định mức thu nộp phí trong lĩnh vực y tế,Giảm thu nộp phí trong y tế đến hết 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

191

Thông tư 63/2020/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

63/2020/TT-BTC,Thông tư 63 2020,Bộ Tài chính,Kinh phí nâng cao hoạt động giám định tư pháp,Kinh phí thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp,Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

192

Thông tư 62/2020/TT-BTC hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

193

Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

61/2020/TT-BTC,Thông tư 61 2020,Bộ Tài chính,Mức thu nộp lệ phí cấp Căn cước công dân,Phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy,Phí thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

194

Thông tư 60/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

60/2020/TT-BTC,Thông tư 60 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Bãi bỏ văn bản quy phạm về tài chính doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

195

Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ Tài chính ban hành

59/2020/TT-BTC,Thông tư 59 2020,Bộ Tài chính,Dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý,Sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý,Quản lý kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý,Quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

196

Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020. 2. Thông tư số 133/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện Hiệp định) đang học tập tại các trường đại học của Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 3. Trong quá trình thực hiện,

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

197

Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành

58/2020/TT-BTC,Thông tư 58 2020,Bộ Tài chính,Mức thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh,Chế độ thu phí xử lý vụ việc cạnh tranh,Quản lý phí xử lý vụ việc cạnh tranh,Sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

198

Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành

57/2020/TT-BTC,Thông tư 57 2020,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp hộ chiếu,Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh,Lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo,Lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí,Lệ phí cấp giấy phép quản lý vật liệu nổ công cụ hỗ trợ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

199

Thông tư 54/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

54/2020/TT-BTC,Thông tư 54 2020,Bộ Tài chính,Phí xác minh giấy tờ của tổ chức trong nước,Lệ phí cấp Giấy phép đưa lao động làm ở nước ngoài,Nộp phí xác minh giấy tờ tài liệu theo yêu cầu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

200

Thông tư 56/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

56/2020/TT-BTC,Thông tư 56 2020,Bộ Tài chính,Thu nộp phí lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt,Nộp phí lệ phí trong lĩnh vực giống cây lâm nghiệp,Phí trong trồng trọt và giống cây lâm nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97