Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 84/2008/TT-BTCbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 174687 văn bản

1

Thông tư 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

84/2008/TT-BTC,Thông tư 84 2008,Bộ Tài chính,Luật thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 84/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

2

Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

84/2020/TT-BTC,Thông tư 84 2020,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo định kỳ về tài chính ngân hàng,Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về tài chính,Sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

3

Thông tư 84/2020/TT-BQP quy định về hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

84/2020/TT-BQP,Thông tư 84 2020,Bộ Quốc phòng,Hình thức sinh hoạt của quân nhân dự bị,Nội dung sinh hoạt của quân nhân dự bị,Thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

4

Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2019/TT-BTC,Thông tư 84 2019,Bộ Tài chính,Mức chi hỗ trợ,Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán ,Phòng chống mua bán người,Lao động - Tiền lương,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

5

Thông tư 84/2018/TT-BTC quy định về mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2018/TT-BTC,Thông tư 84 2018,Bộ Tài chính,Danh mục nợ công ,Nợ công ,Mẫu biểu báo cáo,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

6

Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

84/2017/TT-BTC,Thông tư 84 2017,Bộ Tài chính,Điều kiện kinh doanh,Kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuất khẩu ,Thủ tục hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2017/TT

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

7

Thông tư 84/2017/TT-BQP quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

84/2017/TT-BQP,Thông tư 84,Bộ Quốc phòng,Quản lý đề tài khoa học,Quản lý đề tài khoa học cấp Bộ,Quy chế quản lý đề tài khoa học,Đề tài khoa học và công nghệ ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

8

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2016/TT-BTC,Thông tư 84 2016,Bộ Tài chính,Thu nộp ngân sách nhà nước ,Khoản thu nộp ngân sách nhà nước,Thu nộp ngân sách các khoản thuế,Thu nộp ngân sách khoản thu nội địa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

9

Thông tư 84/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

84/2015/TT-BGTVT,Thông tư 84 2015,Bộ Giao thông vận tải,Sát hạch lái xe cơ giới,Đào tạo sát hạch cấp bằng lái xe ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2015/TT

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

10

Thông tư 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2015/TT-BTC,Thông tư 84 2015,Bộ Tài chính,Trạm thu phí ,Trạm thu phí Km1807+500 Hồ Chí Minh,Phí sử dụng đường bộ,Thu phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

11

Thông tư 84/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU HẠN CHẾ TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

12

Thông tư 84/2014/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2014/TT-BTC,Thông tư 84 2014,Bộ Tài chính,Xây dựng dự toán Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

13

Thông tư 84/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

84/2012/TT-BTC,Thông tư 84 2012,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2012/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

14

Thông tư 84/2011/TT-BNNPTNT quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Số: 84/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2011

15

Thông tư 84/2011/TT-BTC hướng dẫn chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

84/2011/TT-BTC,Thông tư 84 2011,Bộ Tài chính,Chính sách tài chính,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 84/2011/TT

Ban hành: 16/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2011

16

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND về người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở và thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

84/2008/QD-UBND,Quyết định 84 2008,Tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

17

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND về quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/2008/QD-UBND,Quyết định 84 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh cục bộ,Phê duyệt điều chỉnh cục bộ,Quy hoạch xây dựng đô thị,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

18

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND quy định thu và sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên bàn tỉnh Đồng Nai

84/2008/QD-UBND,Quyết định 84 2008,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2008/QĐ-UBND Biên Hòa,

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

19

Quyết định 84/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

84/2008/QD-UBND,Quyết định 84 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ,Tỉnh Khánh Hòa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 84/2008

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

20

Chỉ thị 84/2008/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

84/2008/CT-BVHTTDL,Chỉ thị 84 2008,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 84/2008/CT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 03 tháng 11

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155