Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58118 văn bản

1

Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

25/QD-BTC,Quyết định 25 2021,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản,Công bố thủ tục hành chính Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

2

Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính

01/QD-BTC,Quyết định 01 2021,Bộ Tài chính,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021,Chương trình xây dựng văn bản pháp luật 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

3

Thông tư 121/TT-BTC năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

121/TT-BTC,Thông tư 121 2020,Bộ Tài chính,Hoạt động của công ty chứng khoán,Hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán,Hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

4

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

60/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 60 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam,Quy chế quản lý tài chính Ngân hàng phát triển Việt Nam,Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

5

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính ban hành

51/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 51 2020,Bộ Tài chính,Thông tư chế độ tài chính tổ chức tài chính vi mô,Chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô,Hợp nhất chế độ tài chính tổ chức tài chính vi mô,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

6

Quyết định 2178/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

2178/QD-BTC,Quyết định 2178 2020,Bộ Tài chính,Công bố báo cáo định kỳ trong Tài chính,Công bố báo cáo định kỳ trong Ngân hàng,Bộ Tài chính công bố báo cáo tài chính ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

7

Quyết định 2163/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

2163/QD-BTC,Quyết định 2163 2020,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính Quản lý công sản,Công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

8

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2020,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn 163/2016/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước,Hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP Ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

9

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

47/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 47 2020,Bộ Tài chính,Mua lại hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ,Bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương,Hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

10

Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2020 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

06/CT-BTC,Chỉ thị 06 2020,Bộ Tài chính,Tăng cường công tác quản lý điều hành giá,Bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán ,Bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

11

Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

2146/QD-BTC,Quyết định 2146 2020,Bộ Tài chính,Công bố công khai quyết toán ngân sách,Công khai quyết toán ngân sách năm 2018,Công bố công khai quyết toán ngân sách 2018,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

12

Quyết định 2140/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính

2140/QD-BTC,Quyết định 2140 2020,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý sử dụng chứng thư số,Quy chế quản lý sử dụng chữ ký số,Quy chế quản lý sử dụng chứng thư số chữ ký số,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

13

Quyết định 2138/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài chính ban hành

2138/QD-BTC,Quyết định 2138 2020,Bộ Tài chính,Danh mục linh kiện máy thở miễn thuế nhập khẩu,Linh kiện sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu,Linh kiện sản xuất máy thở được miễn thuế Covid-19,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

14

Quyết định 2081/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Website của Bộ Tài chính; - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); - Lưu: VT, CST(Pxnk) (05b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 2081/QĐ-BTC

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

15

Quyết định 1927/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

1927/QD-BTC,Quyết định 1927 2020,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021,Công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

16

Quyết định 1909/QĐ-BTC về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

1909/QD-BTC,Quyết định 1909 2020,Bộ Tài chính,Giao dự toán chi Ngân sách nhà nước ,Giao dự toán chi ngân sách năm 2020,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

17

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

46/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 46 2020,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý phí lĩnh vực xuất cảnh,Mức thu phí lĩnh vực xuất cảnh nhập cảnh,Quản lý và sử dụng phí lệ phí trong xuất cảnh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

18

Quyết định 1812/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Tài chính ban hành

1812/QD-BTC,Quyết định 1812 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện Nghị định 81/2019/NĐ-CP,Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt,Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

19

Quyết định 1808/QĐ-BTC về công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính

1808/QD-BTC,Quyết định 1808 2020,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Công khai dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

20

Quyết định 1785/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

1785/QD-BTC,Quyết định 1785 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55