Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 58118 văn bản

121

Chỉ thị 03/CT-BTC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành

03/CT-BTC,Chỉ thị 03 2020,Bộ Công thương,Thực hiện Nghị quyết,Xóa nợ phạt chậm nộp thuế,Khoanh nợ thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

122

Quyết định 345/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

345/QD-BTC,Quyết định 345 2020,Bộ Tài chính,Báo cáo,Tài chính,Chuẩn mực,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 345/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

123

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2020,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Giá tính lệ phí trước bạ,Miễn lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 16/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

124

Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2020 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

02/CT-BTC,Chỉ thị 02 2020,Bộ Tài chính,Phòng chống ứng phó ,Bệnh do virus Corona ,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 02/CT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

125

Quyết định 333/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

333/QD-BTC,Quyết định 333 2020,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ,Cơ cấu tổ chức,Vụ Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 333/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 3

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

126

Quyết định 316/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực do Bộ Tài chính ban hành

316/QD-BTC,Quyết định 316 2020,Bộ Tài chính,Danh mục các Chi cục Dự trữ Nhà nước,Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ khu vực,Chi cục Dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

127

Quyết định 313/QĐ-BTC năm 2020 về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

313/QD-BTC,Quyết định 313 2020,Bộ Tài chính,Phạm vi quản lý dự trữ quốc gia theo địa bàn tỉnh,Quản lý dự trữ quốc gia của các Cục Dự trữ khu vực,Phạm vi quản lý dự trữ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

128

Quyết định 315/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

315/QD-BTC,Quyết định 315 2020,Bộ Tài chính,Quyền hạn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Nhiệm vụ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Chức năng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

129

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

16/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm

Ban hành: 06/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

130

Quyết định 281/QĐ-BTC năm 2020 công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành

281/QD-BTC,Quyết định 281 2020,Bộ Tài chính,Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Kế hoạch đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2019,Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

131

Quyết định 276/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

276/QD-BTC,Quyết định 276 2020,Bộ Tài chính,Quản lý thuế,Ngân sách Nhà nước,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 276/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

132

Quyết định 258/QĐ-BTC năm 2020 về Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính

258/QD-BTC,Quyết định 258 2020,Bộ Tài chính,Văn bản điện tử ,Quy trình tiếp nhận văn bản ,Phát hành văn bản,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 258/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

133

Quyết định 230/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

230/QD-BTC,Quyết định 230 2020,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước,Công bố thủ tục hành chính Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

134

Quyết định 225/QĐ-BTC năm 2020 quy định về chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

225/QD-BTC,Quyết định 225 2020,Bộ Tài chính,Chế độ chi tiêu,Phục vụ hoạt động,Trang thông tin điện tử,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 225/QĐ-BTC

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

135

Quyết định 209/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Tài chính ban hành

209/QD-BTC,Quyết định 209 2020,Bộ Tài chính,Triển khai thi hành luật,Văn bản quy định chi tiết luật ,Quản lý sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 209/QĐ-BTC

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

136

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 15 2020,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Phí thăm quan Bảo tàng,Quản lý và sử dụng phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-BTC

Ban hành: 18/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

137

Quyết định 184/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

184/QD-BTC,Quyết định 184 2020,Bộ Tài chính,Cửa khẩu,Tờ khai hải quan,Người xuất cảnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 184/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

138

Quyết định 155/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành

155/QD-BTC,Quyết định 155 2020,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/QĐ-BTC

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

139

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ Tài chính ban hành

07/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 07 2020,Bộ Tài chính,Phí thi hành án dân sự,Mức thu,Chế độ thu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/VBHN-BTC

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

140

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

08/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 08 2020,Bộ Tài chính,Phí lệ phí hàng hải ,Quản lý và sử dụng ,Chế độ thu nộp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/VBHN-BTC

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55