Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 58144 văn bản

101

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

7330/BTC-CST ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 291/2016/TT-BTC và Thông tư số 25/2020/TT-BTC). - Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,

Ban hành: 23/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

102

Quyết định 863/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

863/QD-BTC,Quyết định 863 2020,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực thuế,Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực thuế,Thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực thuế Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

103

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

24/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 24 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng lệ phí phân bổ mã số viễn thông,Quản lý phí sử dụng mã số viễn thông,Mức thu phí sử dụng mã số viễn thông,Hợp nhất Thông tư phí phân bổ mã số truyền thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

104

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

23/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 23 2020,Bộ Tài chính,Mức thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp,Quản lý và sử dụng phí lệ phí sở hữu công nghiệp,Hợp nhất Thông tư thu phí sở hữu công nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

105

Quyết định 828/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

828/QD-BTC,Quyết định 828 2020,Bộ Tài chính,Quy chế văn hóa công sở,Văn hóa công sở tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Văn hóa công sở trực thuộc Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

106

Quyết định 814/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

814/QD-BTC,Quyết định 814 2020,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Công bố thủ tục hành chính hải quan Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính hải quan Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

107

Quyết định 815/QĐ-BTC năm 2020 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

815/QD-BTC,Quyết định 815 2020,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC,Quản lý kinh phí xây dựng quy chuẩn kỹ thuật,Sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

108

Quyết định 806/QĐ-BTC năm 2020 về đính chính Quyết định 70/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019

806/QD-BTC,Quyết định 806 2020,Bộ Tài chính,Đính chính Quyết định 70/QĐ-BTC,Đính chính Quyết định công bố văn bản hết hiệu lực,Công bố văn bản quy phạm hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

109

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

22/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 22 2020,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội,Quản lý tài chính về bảo hiểm thất nghiệp,Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

110

Quyết định 792/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

792/QD-BTC,Quyết định 792 2020,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính về Quản lý thuế,Thủ tục hành chính sửa đổi về Quản lý thuế,Thủ tục hành chính Quản lý thuế Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

111

Thông báo 349/TB-BTC năm 2020 về hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

349/TB-BTC,Thông báo 349 2020,Bộ Tài chính,Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới,Giám sát chất lượng bảo hiểm của chủ xe,Nâng cao chất lượng bảo hiểm của chủ xe,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

112

Quyết định 739/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 57/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

739/QD-BTC,Quyết định 739 2020,Bộ Tài chính,Phân cấp xử lý tang vật vi phạm hành chính,Xử lý tang vật là hàng hóa dễ bị hư hỏng,Xử lý tang vật là vật phẩm dễ bị hư hỏng,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

113

Quyết định 710/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

710/QD-BTC,Quyết định 710 2020,Bộ Tài chính,Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan,Bộ Tài chính công bố thủ tục về hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

114

Quyết định 702/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam" do Bộ Tài chính ban hành

702/QD-BTC,Quyết định 702 2020,Bộ Tài chính,Tổ chức Trung tâm Nghiên cứu bảo hiểm,Sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu bảo hiểm,Phế duyệt đề án sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu bảo hiểm,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

115

Thông báo 312/TB-BTC về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

312/TB-BTC,Thông báo 312 2020,Bộ Tài chính,Tài liệu ôn thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên,Tài liệu ôn thi cấp chứng chỉ kế toán viên,Kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên kế toán viên,Kế toán - Kiểm toán,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

116

Quyết định 688/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế công tác văn thư của Bộ Tài chính

688/QD-BTC,Quyết định 688 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính ban hành Quy chế công tác văn thư,Quy chế công tác văn thư,Công tác văn thư của Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

117

Quyết định 683/QĐ-BTC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

683/QD-BTC,Quyết định 683 2020,Bộ Tài chính,Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài Chính,Cổng dịch vụ công Quốc gia,Bộ Tài chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công năm 2020,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

118

Quyết định 675/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

675/QD-BTC,Quyết định 675 2020,Bộ Tài chính,Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung Tài chính,Khai thác Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử Tài chính,Vận hành Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử Tài chính,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

119

Quyết định 671/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

671/QD-BTC,Quyết định 671 2020,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Công bố thủ tục hành chính Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

120

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

21/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 21 2020,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất Thông tư trị giá hải quan,Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98