Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 58047 văn bản

61

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

33/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 33 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Hợp nhất Thông tư giao dịch điện tử lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

62

Quyết định 1165/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định và Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do Bộ Tài chính ban hành

1165/QD-BTC,Quyết định 1165 2020,Bộ Tài chính,Hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy,Nâng cao công tác phòng chống và kiểm soát ma túy,Tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma túy,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

63

Quyết định 1108/QĐ-BTC năm 2020 về công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

1108/QD-BTC,Quyết định 1108 2020,Bộ Tài chính,Công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2018,Công bố quyết toán ngân sách nhà nước 2018,Bộ Tài chính công bố quyết toán ngân sách 2018,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

64

Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1081/QD-BTC,Quyết định 1081 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

65

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan do Bộ Tài chính ban hành

32/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 32 2020,Bộ Tài chính,Văn bản hợp nhất Nghị định Biểu thuế xuất khẩu,Văn bản hợp nhất Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Danh mục thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

66

Quyết định 1080/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1080/QD-BTC,Quyết định 1080 2020,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Công bố thủ tục hành chính Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

67

Quyết định 1047/QĐ-BTC năm 2020 về phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

1047/QD-BTC,Quyết định 1047 2020,Bộ Tài chính,Phân công lĩnh vực phụ trách ,Phân công lĩnh vực phụ trách Bộ Tài chính,Phụ trách rà soát sự tham gia lãnh đạo Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

68

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành

31/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 31 2020,Bộ Tài chính,Hoạt động của Hội đồng định giá tài sản,Thành lập của Hội đồng định giá tài sản,Thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

69

Quyết định 1032/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1032/QD-BTC,Quyết định 1032 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính về hải quan,Thủ tục hành chính về hải quan Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính về hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

70

Quyết định 1009/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính

1009/QD-BTC,Quyết định 1009 2020,Bộ Tài chính,Bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc,Bộ Tài chính bổ sung tiêu chuẩn sử dụng máy móc,Bộ Tài chính bổ sung định mức sử dụng máy móc,Tiêu chuẩn định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

71

Quyết định 1007/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 9 Nghị định 152/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1007/QD-BTC,Quyết định 1007 2020,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn định mức sử dụng công trình sự nghiệp,Thẩm quyền ban hành định mức công trình sự nghiệp,Ban hành định mức sử dụng công trình sự nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

72

Quyết định 1008/QĐ-BTC năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

1008/QD-BTC,Quyết định 1008 2020,Bộ Tài chính,Thời gian sử dụng tài sản cố định tại đơn vị,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại đơn vị,Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

73

Quyết định 1004/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1004/QD-BTC,Quyết định 1004 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh 2020,Dự toán chi ngân sách nhà nước Bộ Tài chính 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

74

Quyết định 992/QĐ-BTC về danh mục chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ năm 2020

992/QD-BTC,Quyết định 992 2020,Bộ Tài chính,Danh mục chế độ báo cáo Bộ Tài chính,Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Bộ Tài chính,Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 2020,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

75

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành

29/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 29 2020,Bộ Tài chính,Quy định kiểm soát hàng giả,Kiểm soát hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

76

Quyết định 983/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

983/QD-BTC,Quyết định 983 2020,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo định kỳ kế toán kiểm toán độc lập,Bộ Tài chính công bố chế độ báo cáo định kỳ kiểm toán,Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

77

Quyết định 981/QĐ-BTC về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính

981/QD-BTC,Quyết định 981 2020,Bộ Tài chính,Công khai số liệu dự toán ngân sách,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Công khai số liệu dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

78

Quyết định 977/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

977/QD-BTC,Quyết định 977 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Dự toán chi ngân sách nhà nước Cục Kế hoạch Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

79

Quyết định 982/QĐ-BTC năm 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

982/QD-BTC,Quyết định 982 2020,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức của các Vụ thuộc Tổng cục Dự trữ,Nhiệm vụ quyền hạn các Vụ thuộc Tổng cục Dự trữ,Cơ cấu tổ chức Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

80

Quyết định 967/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

ương; - Như Điều 3; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; - Lưu VT, CST (P5). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH (Kèm theo Quyết định số 967/QĐ-BTC Ngày 25 tháng 6 năm

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17