Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 58118 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

40/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 40 2020,Bộ Tài chính,Cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên,Cập nhật kiến thức người hành nghề kiểm toán,Kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

42

Quyết định 1500/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính

1500/QD-BTC,Quyết định 1500 2020,Bộ Tài chính,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Tài chính,Bộ Tài chính ban hành quy chế bảo vệ bí mật,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

43

Quyết định 1488/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 do Bộ Tài chính ban hành

1488/QD-BTC,Quyết định 1488 2020,Bộ Tài chính,Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn tài sản công,Phân cấp thẩm quyền ban hành định mức tài sản công,Phân cấp thẩm quyền tại Luật sử dụng tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

44

Quyết định 1485/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

1485/QD-BTC,Quyết định 1485 2020,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách Nhà nước ,Điều chỉnh dự toán chi Ngân sách,Dự toán chi ngân sách năm 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

45

Quyết định 1475/QĐ-BTC năm 2020 về triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý, giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Bộ Tài chính ban hành

1475/QD-BTC,Quyết định 1475 2020,Bộ Tài chính,Hệ thống Một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh,Hệ thống quản lý hàng hóa nhập khẩu đường hàng không,Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

46

Quyết định 1381/QĐ-BTC về công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1381/QD-BTC,Quyết định 1381 2020,Bộ Tài chính,Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải,Công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín về hàng hải,Danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín về hàng hải,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2020

47

Quyết định 1451/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1451/QD-BTC,Quyết định 1451 2020,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

48

Quyết định 1450/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1450/QD-BTC,Quyết định 1450 2020,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Thủ tục hành chính về hải quan Bộ Tài chính,Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

49

Quyết định 1378/QĐ-BTC năm 2020 về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1378/QD-BTC,Quyết định 1378 2020,Bộ Tài chính,Thành lập Ban soạn thảo Nghị định quản lý tài chính,Thành lập Tổ biên tập Nghị định quản lý tài chính,Nghị định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2020

50

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

38/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 38 2020,Bộ Tài chính,Bồi thường Dự án thủy điện Sơn La,Hỗ trợ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La,Quyết toán vốn đầu tư bồi thường Dự án thủy điện,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

51

Thông báo 624/TB-BTC về tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2020

624/TB-BTC,Thông báo 624 2020,Bộ Tài chính,Tuyển dụng công chức Bộ Tài chính,Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Bộ Tài chính,Tuyển dụng công chức Bộ Tài chính 2020,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

52

Quyết định 1350/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 376/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

1350/QD-BTC,Quyết định 1350 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi chức năng Thời báo Tài chính,Cơ cấu tổ chức của Thời báo Tài chính Việt Nam,Sửa đổi quyền hạn của Thời báo Tài chính Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

53

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

37/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 37 2020,Bộ Tài chính,Giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán,Hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử,Hướng dẫn giao dịch điện tử chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

54

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

36/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 36 2020,Bộ Tài chính,Nghị định phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Hợp nhất Nghị định phát hành trái phiếu,Văn bản hợp nhất phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

55

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành

35/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 35 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,Quản lý phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,Mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/09/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

56

Quyết định 1273/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

1273/QD-BTC,Quyết định 1273 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

57

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ Tài chính ban hành

34/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 34 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Hợp nhất Thông tư hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa người nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

58

Quyết định 1250/QĐ-BTC về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

1250/QD-BTC,Quyết định 1250 2020,Bộ Tài chính,Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế,Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế,Thi tuyển công chức Tổng cục Thuế 2020,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

59

Quyết định 1238/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành

1238/QD-BTC,Quyết định 1238 2020,Bộ Tài chính,Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô xe máy,Điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô,Điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

60

Quyết định 1196/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

1196/QD-BTC,Quyết định 1196 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2020,Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán chi ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98