Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 58118 văn bản

21

Quyết định 1787/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1787/QD-BTC,Quyết định 1787 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi Ngân sách,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

22

Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

1764/QD-BTC,Quyết định 1764 2020,Bộ Tài chính,Giao bổ sung dự toán chi ngân sách,Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước,Giao bổ sung dự toán chi ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

23

Quyết định 1767/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính

1767/QD-BTC,Quyết định 1767 2020,Bộ Tài chính,Công khai số liệu dự toán ngân sách,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

24

Quyết định 1765/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính

1765/QD-BTC,Quyết định 1765 2020,Bộ Tài chính,Công khai số liệu dự toán ngân sách,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Công khai số liệu dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

25

Quyết định 1757/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1757/QD-BTC,Quyết định 1757 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

26

Quyết định 1746/QĐ-BTC năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

1746/QD-BTC,Quyết định 1746 2020,Bộ Tài chính,Công khai quyết toán ngân sách 2018 Bộ Tài Chính,Công khai quyết toán ngân sách 2018,Công khai số liệu quyết toán ngân sách 2018,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

27

Quyết định 1749/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tài chính

1749/QD-BTC,Quyết định 1749 2020,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách 2020,Công bố công khai dự toán ngân sách 2020 Bộ Tài chính,Công khai số liệu dự toán ngân sách 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

28

Quyết định 1740/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1740/QD-BTC,Quyết định 1740 2020,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

29

Quyết định 1736/QĐ-BTC năm 2020 sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 98/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC về quy chế tổ

1736/QD-BTC,Quyết định 1736 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Quyết định 1799/QĐ-BTC,Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý bảo hiểm,Nhiệm vụ của Cục Quản lý bảo hiểm,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

30

Quyết định 1678/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

1678/QD-BTC,Quyết định 1678 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách cho Viện Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

31

Quyết định 1645/QĐ-BTC năm 2020 về điều chỉnh Quyết định 2341/QĐ-BTC triển khai thử nghiệm Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính

1645/QD-BTC,Quyết định 1645 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh Quyết định 2341/QĐ-BTC,Thử nghiệm Trung tâm chỉ đạo,Thử nghiệm Trung tâm điều hành,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

32

Quyết định 1602/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1602/QD-BTC,Quyết định 1602 2020,Bộ Tài chính,Phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế,Phối hợp phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế,Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế,Đầu tư,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

33

Quyết định 1588/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Bộ Tài chính ban hành

1588/QD-BTC,Quyết định 1588 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg,Phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Xử lý lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Trách nhiệm hình sự BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

34

Quyết định 1575/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1575/QD-BTC,Quyết định 1575 2020,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2020,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

35

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành

39/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 39 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng,Tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

36

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

41/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 41 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn đăng ký quản lý kiểm toán viên,Công khai kiểm toán viên hành nghề kiểm toán,Danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

37

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

42/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 42 2020,Bộ Tài chính,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kiểm toán,Sử dụng Giấy chứng nhận dịch vụ kiểm toán,Quản lý Giấy chứng nhận dịch vụ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

38

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

43/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 43 2020,Bộ Tài chính,Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán ,Hợp nhất Thông tư kiểm soát chất lượng kiểm toán,Hợp nhất Thông tư kiểm soát dịch vụ kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

39

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

44/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 44 2020,Bộ Tài chính,Cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề,Cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên,Cập nhật kiến thức người đăng ký hành nghề kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

40

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành

45/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 45 2020,Bộ Tài chính,Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kế toán,Sử dụng Giấy chứng nhận kinh doanh kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98