Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 58047 văn bản

181

Quyết định 2061/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

2061/QD-BTC,Quyết định 2061 2019,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2061/QĐ-BTC

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

182

Quyết định 2064/QĐ-BTC năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2064/QD-BTC,Quyết định 2064 2019,Bộ Tài chính,Lệ phí trước bạ,Lệ phí trước bạ xe ôtô ,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2064/QĐ-BTC

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

183

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

55/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 55 2019,Bộ Tài chính,Hướng dẫn ,Chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước,Quản lý ngân quỹ nhà nước ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/VBHN-BTC

Ban hành: 17/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

184

Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1997/QD-BTC,Quyết định 1997 2019,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực bảo hiểm,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/QĐ-BTC

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

185

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

49/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 49 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,Kinh doanh dịch vụ kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

186

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

50/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 50 2019,Bộ Tài chính,Cập nhật kiến thức hàng năm ,Hợp nhất Thông tư,Dịch vụ kế toán và kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

187

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ban hành

51/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 51 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Kinh phí hỗ trợ,Đào tạo trình độ sơ cấp ,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

188

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

54/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 54 2019,Bộ Tài chính,Mức thu,Phí xác minh giấy tờ,Quản lý và sử dụng phí ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

189

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

52/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 52 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Phòng cháy và chữa cháy,Mức thu phí thẩm định ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/VBHN-BTC

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

190

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

53/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 53 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Vật liệu nổ công nghiệp,Phí thẩm định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/VBHN-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

191

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 48 2019,Bộ Tài chính,Giao dịch chứng khoán,Hợp nhất Thông tư,Giám sát giao dịch chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/VBHN-BTC

Ban hành: 14/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

192

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

47/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 47 2019,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Lĩnh vực chứng khoán,Giám sát hoạt động ,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/10/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

193

Quyết định 1977/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1977/QD-BTC,Quyết định 1977 2019,Bộ Tài chính,Tuyên truyền phổ biến ,Phòng chống tham nhũng,Giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1977/QĐ-BTC

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

194

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

46/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 46 2019,Bộ Tài chính,Hướng dẫn luật,Văn bản hợp nhất Nghị định,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 26/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

195

Quyết định 1897/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1897/QD-BTC,Quyết định 1897 2019,Bộ Tài chính,Cán bộ công chức viên chức,Ngành tài chính,Văn hóa công sở,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1897/QĐ-BTC

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

196

Quyết định 1898/QĐ-BTC năm 2019 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1898/QD-BTC,Quyết định 1898 2019,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo định kỳ ,Công bố danh mục,Báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1898/QĐ-BTC

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

197

Quyết định 1893/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

1893/QD-BTC,Quyết định 1893 2019,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Hải quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1893/QĐ-BTC

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

198

Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2019 thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) do Bộ Tài chính ban hành

02/CT-BTC,Chỉ thị 02 2019,Bộ Tài chính,Nhiệm vụ chính trị,Tổ chức chính trị,Chất lượng chính trị,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

199

Quyết định 1752/QĐ-BTC năm 2019 về giải mật một phần nội dung Quyết định 04/2018/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1752/QD-BTC,Quyết định 1752 2019,Bộ Tài chính,Giám sát hải quan,Đại lý giám sát hải quan,Tài liệu mật,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1752/QĐ-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

200

Quyết định 1753/QĐ-BTC năm 2019 về thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1753/QD-BTC,Quyết định 1753 2019,Bộ Tài chính,Chỉ dẫn thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Bộ thủ tục hành chính ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17