Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8355/BTC-CST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58144 văn bản

1

Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

25/QD-BTC,Quyết định 25 2021,Bộ Tài chính,Thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản,Công bố thủ tục hành chính Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

2

Quyết định 01/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính

01/QD-BTC,Quyết định 01 2021,Bộ Tài chính,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021,Chương trình xây dựng văn bản pháp luật 2021,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

3

Thông tư 121/TT-BTC năm 2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

121/TT-BTC,Thông tư 121 2020,Bộ Tài chính,Hoạt động của công ty chứng khoán,Hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán,Hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

4

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

58/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 58 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Thông tư tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Cơ chế quản lý tài chính Quỹ đầu tư phát triển địa phương,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

5

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

55/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 55 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2017/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa,Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa quốc tế,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

6

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

52/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 52 2020,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã,Chế độ tài chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam,Thông tư chế độ tài chính Ngân hàng Hợp tác xã,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

7

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

64/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 64 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng,Chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất quy định chế độ tài chính của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

8

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

61/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 61 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường,Hợp nhất quy định tài chính Quỹ bảo vệ môi trường,Quản lý tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

9

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành

57/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 57 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 88/2016/NĐ-CP,Thông tư chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện,Thông tư Nghị định hưu trí bổ sung tự nguyện,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

10

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân do Bộ Tài chính ban hành

53/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 53 2020,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân,Hướng dẫn chế độ tài chính quỹ tín dụng nhân dân,Thông tư chế độ tài chính quỹ tín dụng nhân dân,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

11

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành

56/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 56 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/2017/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn Nghị định kinh doanh casino,Thông tư hướng dẫn kinh doanh casino,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

12

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg và 30/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

59/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 59 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội,Quy chế quản lý tài chính Ngân hàng Chính sách xã hội,Thông tư quản lý tài chính Ngân hàng Chính sách xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

13

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do Bộ Tài chính ban hành

49/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 49 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP,Nghị định điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ,Hướng dẫn điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

14

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

54/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 54 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn kinh doanh trò chơi điện tử,Trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

15

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

65/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 65 2020,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính Công ty quản lý tài sản,Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng,Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

16

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

63/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 63 2020,Bộ Tài chính,Sử dụng tiền ký quỹ cải tạo môi trường,Cải tạo môi trường khai thác khoáng sản,Tiền ký quỹ cải tạo môi trường khai thác khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

17

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

50/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 50 2020,Bộ Tài chính,Thông tư chế độ tài chính tổ chức tín dụng nước ngoài,Thông tư chế độ tài chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

18

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

62/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 62 2020,Bộ Tài chính,Cơ chế tài chính Quỹ bảo lãnh tín dụng,Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Cơ chế tài chính Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

19

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính ban hành

51/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 51 2020,Bộ Tài chính,Thông tư chế độ tài chính tổ chức tài chính vi mô,Chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô,Hợp nhất chế độ tài chính tổ chức tài chính vi mô,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

20

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

60/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 60 2020,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam,Quy chế quản lý tài chính Ngân hàng phát triển Việt Nam,Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98