Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 835/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2029 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 835:2006 về thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn banh hành

10TCN835:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN835:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thức ăn chăn nuôi,Xác định hàm lượng monensin,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caodo,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 835 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MONENSIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7150:2007 (ISO 835:2007) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Pipet chia độ

TCVN7150:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7150:2007,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7150:2007 ISO 835:2007 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - PIPET CHIA ĐỘ Laboratory glassware - Graduated pipettes Lời nói đầu TCVN 7150:2007 thay thế TCVN 7150-1:2002, TCVN 7150-2:2002, TCVN 7150-3:2002 và

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11161:2015 (ISO 5547:2008) về Casein - Xác định độ axit tự do (Phương pháp chuẩn)

viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7149 (ISO 385), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Buret. TCVN 7150 (ISO 835), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet chia độ. TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet. TCVN 8488 (ISO 4788),

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8175:2013 (ISO 2962:2010) về Phomat và sản phẩm phomat chế biến - Xác định hàm lượng photpho tổng số - Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử

tích 5 ml và 25 ml, phù hợp với loại A của TCVN 8488 (ISO 4788) [5]. 5.8. Bình định mức một vạch, dung tích 50 ml và 100 ml, phù hợp với loại B của TCVN 7153 (ISO 1042) [4]. 5.9. Pipet, Dung tích 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml và 10 ml, phù hợp với loại B của TCVN 7151 (ISO 648) [1] hoặc TCVN 7150 (ISO 835) [3]. 5.10. Máy đo phổ, thích hợp

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

6

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11056:2015 (ISO 6844:1983) về Chất hoạt động bề mặt - Xác định hàm lượng sulfat khoáng - Phương pháp chuẩn độ

385), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Buret. TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet một mức. TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm - Bình định mức một vạch. ISO 835-2, Laboratory glassware - Graduated pipettes,- Part 2: Pipettes for which no waiting time specified (Dụng cụ thủy tinh

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11151:2015 (ISO 9292:1988) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng sắt tổng - Phương pháp đo phổ 1,10-phenantrolin

bước sóng từ 480 nm đến 520 nm) để đo độ hấp thụ của dung dịch thử (8.3.3) nước làm dung dịch so sánh. CHÚ THÍCH: Trong trường hợp của phép đo bằng đèn hơi thủy ngân, thì đo độ hấp thụ tại bước sóng 546 nm. 8.3.5. Xây dựng đường chuẩn Dùng pipet lấy dung dịch chuẩn sắt B (5.9) các lượng: 0,0; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 và 8,0 ml tương ứng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2096-1:2015(ISO 9117-1:2009) về Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 1: Xác định trạng thái khô hoàn toàn và thời gian khô hoàn toàn

thử nghiệm bằng mắt thường. 8.3.4. Lặp lại quy trình từ 8.3.1 đến 8.3.3 trên hai tấm mẫu thử khác. 8.3.5. Nếu không quan sát thấy hư hỏng trên bất kỳ bề mặt thử nghiệm nào của ba tấm mẫu thử thì báo cáo kết quả là “đạt trạng thái khô hoàn toàn”. Nếu quan sát thấy có hư hỏng trên ít nhất một trong ba bề mặt tấm mẫu thử thì báo cáo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm

tần 57-66 GHz. Quyết định số 860/2002/-TCBĐ ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện phê duyệt Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho nghiệp vụ Cố định mặt đất băng tần (30-60) GHz. 1.4. Định nghĩa, ký hiệu, chữ viết tắt 1.4.1. Định nghĩa 1.4.1.1. Băng tần vô tuyến được phân bổ

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8673:2011 về Máy laser chiếu ngoài - Các thông số về quang

Bước sóng, nm Loại 630 627 ¸ 633 Loại 632 629 ¸ 635 Loại 760 750 ¸ 766 Loại 830 825 ¸ 835 Loại 960 950 ¸ 965 Công suất

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9675-3:2013 (ISO 12966-3:2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Sắc kí khí các metyl este của axit béo - Phần 3: Chuẩn bị metyl este bằng trimetylsulfoni hydroxit (TMSH)

tích 250 µl, 500 µl và 1 000 µl, phù hợp với loại A quy định trong TCVN 7149 (ISO 835)[1]. 6. Lấy mẫu Mẫu gửi đến phòng thí nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không bị hư hỏng hoặc thay đổi trong suốt quá trình bảo quản và vận chuyển. Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 2625 (ISO 5555)[3].

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8118:2009 (ISO 5516 : 1978) về rau quả và sản phẩm rau quả - Phân hủy chất hữu cơ trước khi phân tích - Phương pháp tro hóa Fruits

năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7150 (ISO 835), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet chia độ. TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet một mức. TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Bình định mức. 3. Nguyên tắc Nung

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-61:2013 (IEC 60068-2-61:1991) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-61: Các phương pháp thử nghiệm – Thử nghiệm Z/ABDM: Trình tự khí hậu

này chỉ được xảy ra giữa một thử nghiệm lạnh và chu kỳ nóng ẩm theo sau đó. 8.3.5. Mẫu phải được cho phép các quy trình trong 8.2.5b), c) và d) như quy định trong quy định kỹ thuật liên quan. 8.4. Phương pháp 3 Phương pháp này chỉ có thể áp dụng khi quy định trong quy định kỹ thuật liên quan (xem Hình 1). 8.4.1. Mẫu phải được

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

đến 1 785 MHz V Phát 869 MHz đến 880 MHz Thu 824 MHz đến 835 MHz VII Phát 2 620 MHz đến 2 690 MHz Thu 2 500 MHz đến 2 570 MHz VIII

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134