Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 835/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203561 văn bản

1

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

835/QD-UBND,Quyết định 835 2019,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

2

Quyết định 835/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

835/QD-UBND,Quyết định 835,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 17 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

3

Quyết định 835/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

835/QD-UBND,Quyết định 835 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 03 năm

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

4

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

835/QD-UBND,Quyết định 835 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 13 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

5

Quyết định 835/QĐ-UBND phê duyệt phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm năm 2018 tỉnh Hà Nam

835/QD-UBND,Quyết định 835 2018,Tỉnh Hà Nam,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

6

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

835/QD-UBND,Quyết định 835 2018,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 02 tháng 4 năm

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

7

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

835/QD-UBND,Quyết định 835,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 13 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

8

Quyết định 835/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

835/QD-UBND,Quyết định 835 2016,Tỉnh Phú Yên,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 15 tháng 4 năm

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

9

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

835/QD-UBND,Quyết định 835,Tỉnh Trà Vinh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 14 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

10

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Bạc Liêu

835/QD-UBND,Quyết định 835,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

11

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

835/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 03 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

12

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

835/QD-UBND,Quyết định 835,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2014  

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

13

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

835/QD-UBND,Quyết định 835 2013,Tỉnh Kon Tum,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

14

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương do tỉnh Phú Yên ban hành

835/QD-UBND,Quyết định 835 2012,Tỉnh Phú Yên,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 18 tháng 6 năm 2012

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

15

Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng

Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 06 tháng 6 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA AN TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

16

Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

835/QD-TTg,Quyết định 835 2020,Tỉnh Bắc Giang,Đầu tư dự án Sân golf Việt Yên,Dự án Sân golf Việt Yên Bắc Giang,Phê duyệt đầu tư dự án Sân golf Việt Yên,Đầu tư,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

17

Quyết định 835/QĐ-BNV năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 103/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

835/QD-BNV,Quyết định 835 2018,Bộ Nội vụ,Đề án phát triển du lịch,Phát triển du lịch,Ngành kinh tế mũi nhọn,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

18

Kế hoạch 835/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018

835/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 05 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

19

Quyết định 835/2012/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

835/2012/QD-UBND,Quyết định 835 2012,Tỉnh Bắc Kạn, biên chế của Sở Giáo dục Bắc Kạn,tổ chức Sở Giáo dục Bắc Kạn,nhiệm vụ Sở Giáo dục Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

20

Quyết định 835/QĐ-BXD năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; được chuẩn hóa; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

835/QD-BXD,Quyết định 835 2016,Bộ Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Quy hoạch kiến trúc,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89