Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 835/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 160125 văn bản

21

Kế hoạch 835/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Nghệ An ban hành

835/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/KH-UBND Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

22

Quyết định 835/QĐ-CTN năm 2015 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

835/QD-CTN,Quyết định 835 2015,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 835/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

23

Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

835/QD-TTg,Quyết định 835 2014,Thủ tướng Chính phủ,Đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện ,Tần số vô tuyến điện THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 835/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

24

Quyết định 835/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

835/QD-BHXH,Quyết định 835 2013,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-BHXH Hà Nội,

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

25

Quyết định 835/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 đính chính Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT về Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

835/QD-BNN-TCTS,Quyết định 835 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khu vực cấm khai thác có thời hạn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/QĐ-BNN-TCTS Hà

Ban hành: 17/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

26

Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

835/QD-TTg,Quyết định 835 2008,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc ------- Số: 835/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 30/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2008

27

Nghị quyết 835/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

835/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 835 2019,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập,Tỉnh Đắk Nông,Đơn vị hành chính xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

28

Quyết định 835/2003/QĐ-UB về đón tiếp, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài và quản lý việc xuất cảnh của cán bộ, công chức do tỉnh Ninh Bình ban hành

Vp6 T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Đức Tạo QUY ĐỊNH V/V ĐÓN TIẾP, LÀM VIỆC VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI VÀ QUẢN LÝ VIỆC XUẤT CẢNH CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC. (Ban hành kèm theo Quyết định số 835/2003/QĐ-UB ngày 28/4/2003 của UBND tỉnh

Ban hành: 28/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

29

Thông báo 835/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bánh qui ngọt “Ito” do Tổng cục Hải quan ban hành

835/TB-TCHQ,Thông báo 835,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Bánh quy ngọt,Phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

30

Quyết định 835/QĐ năm 1991 công bố tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng về xe đạp do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

835/QD, Quyết định 835, Uỷ ban Khoa học Nhà nước, Tiêu chuẩn Việt Nam, Công bố tiêu chuẩn bắt buộc, Giao thông - Vận tải UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 835/QĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

Ban hành: 12/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

31

Thông báo 835/TB-BYT năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng năm 2013 do Bộ Y tế ban hành

835/TB-BYT,Thông báo 835,Bộ Y tế,tăng cường công tác an toàn tiêm chủng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 835/TB-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

32

Hướng dẫn liên ngành 835/HDLN-STNMT-STC-KBNN năm 2012 về trình tự, thủ tục và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải nông thôn giai đoạn 2012-2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài chính - Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

835/HDLN-STNMT-STC-KBNN,Hướng dẫn 835,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH VĨNH PHÚC LIÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, TÀI CHÍNH, KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

33

Quyết định 835-TTg năm 1995 về việc thành lập Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

835-TTg,Quyết định 835-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Hóa chất Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 835-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY HOÁ

Ban hành: 20/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

34

Thông tư 835-TĐ-1973 bổ sung việc thi hành chế độ tặng các loại cờ thi đua do Ban Thi đua trung ương ban hành

835-TD,Thông tư 835-TD 1973,Ban Thi đua Trung ương,Bổ sung tặng cờ thi đua,Tặng cờ thi đua,Văn hóa - Xã hội BAN THI ĐUA TRUNG ƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 835-TĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1973

Ban hành: 15/11/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

35

Quyết định 244/QĐ-UBND năm 2020 công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Tuyên Quang

244/QD-UBND,Quyết định 244 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 Tuyên Quang,Cải cách hành chính năm 2019 Tuyên Quang,Cải cách hành chính 2019,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

36

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

724/QD-UBND,Quyết định 724 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính Đăng ký biện pháp bảo đảm,Thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Tuyên Quang,Thủ tục hành chính đăng ký bảo đảm Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

37

Quyết định 2207/QĐ-UBND về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2207/QD-UBND,Quyết định 2207 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố giá ca máy Hồ Chí Minh,Công bố giá thiết bị thi công xây dựng Hồ Chí Minh,Công bố giá nhân công xây dựng Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

38

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

714/QD-UBND,Quyết định 714 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch Sở Tư pháp,Công bố 05 thủ tục hành chính Sở Tư pháp Tuyên Quang,05 thủ tục hành chính về Quốc tịch Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

39

Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

1084/QD-UBND,Quyết định 1084 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính Huấn luyện an toàn lao động,Thủ tục hành chính Huấn luyện vệ sinh lao động,Thủ tục hành chính Sở Lao động Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

40

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

1083/QD-UBND,Quyết định 1083 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính hoạt động khoa học Cà Mau,Danh mục thủ tục hành chính Sở Khoa học công nghệ,Thủ tục hành chính Khoa học công nghệ Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152