Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 832/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62226 công văn

1

Công văn 832/AIDS-VP về cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/AIDS-VP V/v cung ứng và thanh quyết toán thuốc kháng HIV nguồn quỹ BHYT năm 2019 Hà Nội, ngày 27 tháng 9

Ban hành: 27/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

2

Công văn 832/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh khoản hồ sơ kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 832/TCHQ-GSQL V/v thanh khoản hồ sơ kinh doanh TNTX mặt hàng gỗ Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

3

Công văn 832/VPCP-KTN năm 2014 bổ sung Đô thị Điện Bàn vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/VPCP-KTN V/v bổ sung Đô thị Điện Bàn vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2020. Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

4

Công văn 832/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

5

Công văn 832/BNN-KTHT thực hiện Quyết định 570/-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/BNN-KTHT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 570/-TTg ngày 17/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội,

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

6

Công văn 832/TCHQ-TXNK về giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 832/TCHQ-TXNK V/v giá tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT và thủ tục miễn thuế thiết bị nhập khẩu Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

7

Công văn 832/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/CT-TTHT V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

8

Công văn 832/TCT-CS về lệ phí trước bạ xe tải Van, xe PICKUP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 832/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ xe tải Van, xe PICKUP Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2011

9

Công văn 832/TTg-QHQT về tăng vốn Nghị định thư Việt - Pháp cho dự án Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Thành phố Hội An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 832/TTg-QHQT V/v tăng vốn Nghị định thư Việt - Pháp cho dự án Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Thành phố Hội An Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2010

10

Công văn 832/BTNMT-VP kế hoạch tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 832/BTNMT-VP V/v kế hoạch tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2010 Hà Nội, ngày 17 tháng 03

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

11

Công văn 832/BGDĐT-HTQT lựa chọn trường cao đẳng sư phạm, mầm non và trung học nhận đàn piano kỹ thuật số Hàn Quốc tặng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 832/BGDĐT-HTQT V/v Lựa chọn trường cao đẳng sư phạm, mầm non và trung học nhận đàn piano kỹ thuật số HQ tặng Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

12

Công văn 832/GSQL-GQ1 về nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 832/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

13

Công văn 832/TCT-PCCS xử lý hàng bán trả lại khi khách hàng làm mất liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 832/TCT-PCCS V/v xử lý hàng bán trả lại khi khách hàng làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 27/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

14

Công văn số 832/TCT-TNCN của Tổng Cục Thuế về việc thủ tục kê khai quyết toán thuế và thoái trả thuế thu nhập cá nhân 2005

cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điểm 4, Điểm 5, Mục III Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Quyết định số 1640/ -TCT ngày 27/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục

Ban hành: 09/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 832/CV-TCCB Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1995 CÔNG VĂN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 832/CV-TCCB NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1995 VỀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỂ XÉT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ban hành: 26/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

16

Công văn 832/UB-TM về việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh theo quyết định 101/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 832/UB-TM V/v tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn SXKD theo quyết định 101/HĐBT TP. Hồ

Ban hành: 22/02/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/08/1998

Cập nhật: 22/10/2009

17

Công văn 9029/BTC-TCT năm 2019 đính chính Quyết định 1112/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9029/BTC-TCT V/v Đính chính Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính. Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

18

Công văn 6276/BTC-VP năm 2018 về đính chính thủ tục hành chính công bố tại Quyết định 102/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6276/BTC-VP V/v đính chính TTHC công bố tại Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính. Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

19

Công văn 11934/BTC-QLCS năm 2019 về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11934/BTC-QLCS V/v cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất. Hà Nội, ngày 07 tháng 10

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

20

Công văn 11848/BTC-CST năm 2019 về điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11848/BTC-CST V/v điều chỉnh mức thuế xuất khẩu mặt hàng đồng thanh cái Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132