Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 165804 văn bản

181

Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2010 về bãi bỏ thủ tục và công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

83/QD-UBND,Quyết định 83 2010,Tỉnh Đắk Nông,Bổ sung thủ tục hành chính,Sở Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

182

Tờ trình 83/TTr-BNN-TCTL phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” đến năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

83/TTr-BNN-TCTL,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nâng cao nhận thức cộng đồng,Quản lý rủi ro thiên tai,Rủi ro thiên tai,Nhận thức cộng đồng,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

183

Tờ trình 83/TTr-BXD phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh khu vực hồ Ba Bể thuộc 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Cạn do Bộ Xây dựng ban hành

83/TTr-BXD,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Khu vực hồ Ba Bể,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 83/TTr-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009 TỜ

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

184

Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do Tỉnh Kiên Giang ban hành

83/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 83 2012,Tỉnh Kiên Giang,Khoản thu hồi ,Khoản thu hồi nộp vào NSNN,Khoản thu hồi qua công tác thanh tra ,Khoản thu hồi qua thanh tra,Khoản thu hồi từ thanh tra ,Kinh phí từ thu hồi qua thanh tra,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG --------

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

185

Quyết định 83/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí, quy trình, thủ tục xét, công nhận đề tài, sáng kiến cấp tỉnh của tỉnh Nghệ An

83/2012/QD-UBND,Quyết định 83 2012,Tỉnh Nghệ An,Sáng kiến ,Công nhận sáng kiến ,Công nhận đề tài,Tiêu chí công nhận ,Quy trình thủ tục,Tiêu chuẩn công nhận ,Đề tài sáng kiến cấp tỉnh ,Đề tài sáng kiến Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

186

Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

83/BC-LDTBXH,Bộ Lao động – Thương binh và X BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 83/BC-LĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 25/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

187

Quyết định 83/2012/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hành động về công tác gia đình do tỉnh Bắc Ninh ban hành

83/2012/QD-UBND,Quyết định 83 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2012/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2012.

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

188

Quyết định 83/QĐ-QLCL năm 2009 ban hành mẫu Kết quả tự đánh giá sự phù hợp và Kết quả đo công bố sự phù hợp công trình viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông ban hành

83/QD-QLCL,Quyết định 83 2009,Đánh giá sự phù hợp,Công bố sự phù hợp,Công trình viễn thông,Mẫu Kết quả tự đánh,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

189

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND triển khai Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP NGÀY 23/7/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG Ngày 23/7/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2010/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2010. Để

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

190

Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND quy định mức thu một phần viện phí trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và cơ sở y tế ngoài công lập tham gia khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

83/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 83 2012,Tỉnh Lạng Sơn,Mức thu một phần viện phí ,Cơ sở khám chữa bệnh nhà nước ,Cơ sở y tế ngoài công lập,Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

191

Nghị quyết 83/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận Trung tâm xã Định Yên, huyện Lấp Vò đạt tiêu chuẩn đô thị loại V do tỉnh Đồng Tháp ban hành

83/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 83,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83/2012/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

192

Thông báo số 83/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

83/TB-VPCP,Thông báo 83 2009,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 83/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2009

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2009

193

Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Số: 83/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC MIỄN, GIẢM, GIA HẠN MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG. Căn cứ Luật

Ban hành: 23/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

194

Quyết định 83/QĐ-TTg năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Duy Tân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

83/QD-TTg,Quyết định 83 2009,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Duy Tân,Đại học Duy Tân,Nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ,Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ,Đào tạo thạc sĩ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

195

Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

83/QD-UBND,Quyết định 83 2009,Thành phố Hải Phòng,Khám chữa bệnh,Mức thu viện phí,Cơ sở khám chữa bệnh công lập,Bổ sung,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 83

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

196

Quyết định 83/QĐ-VKSTC-V11 năm 2012 về Quy định hoạt động Diễn đàn điện tử công tác tài chính ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

83/QD-VKSTC-V11,Quyết định 83 2012,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác tài chính,Diễn đàn điện tử ,Ngành Kiểm sát nhân dân,Công nghệ thông tin VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

197

Quyết định 83/2011/QĐ-UBND mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

83/2011/QD-UBND,Quyết định 83 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Thu lệ phí trước bạ,Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

198

Quyết định 83/2011/QĐ-UBND quy định giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh do tỉnh Lâm Đồng ban hành

83/2011/QD-UBND,Quyết định 83 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2011/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

199

Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT về Danh mục bệnh thủy sản phải công bố dịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

83/2011/TT-BNNPTNT,Thông tư 83 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh thủy sản phải công bố dịch,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 83

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

200

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND về triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số: 03/2011/CT-UBND Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Ngày 23 tháng 7 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây

Ban hành: 30/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113